Irodalomtörténeti Közlemények

Cím adatok: 
Irodalomtörténeti közlemények / Magyar Tudományos Akadémia ; szerk. Ballagi Aladár
Megjelenés: 
Budapest : MTA, 1891-
Fizikai jellemzők: 
24 cm
Gyakoriság: 
Kéthavonként (-1995, 2009-) Évenként három kötet, két-két összevont szám (1996-2008)
Megjegyzések: 

Aktuális alcím: a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének folyóirata
Közreadó: MTA (-1948), MTA Irodalomtörténeti Állandó Bizottság (1953-1955), MTA Irodalomtörténeti Intézet (1956-1968), MTA Magyar Irodalomtörténeti Társaság (1963-1968), MTA Irodalomtudományi Intézet (1969-2012)
Közreadó: 117.évf. 1.sz. (2013)-tól: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet
Szünetelt: 54/55.évf. 2.füz. (1944/1945)-56.évf. 1.füz. (1948), 56.évf. 2.füz. (1948)-57.évf. 1/4. (1953) között
Megváltozott megjelenési adatok: Budapest : Akadémiai K. (1953-1990), Budapest : Argumentum (1990-1992), Budapest : Balassi K. (1993-2004), Budapest : Universitas (2005-2012)
Kiadó: 117.évf. 1.sz. (2013)-tól: Universitas Kvk., EditioPrinceps K.
Melléklet: Hofgreff énekeskönyv dallamai (1931), Irodalomtörténet repertóriuma (1925-1976), Klaniczay Tibor 60. születésnapjára (1983), Petőfi Sándor hasonmás levele és kérvénye (1989), Révai Miklós hasonmás levele (1899)

Számozás: 

1.évf. 1.füz.-

ISSN: 
0021-1486
Kapcsolatok: 
Példányaink: 

    1. évf. (1891) - 32. évf. (1922) (Teljes)
  33. évf. (1923) 1-2. f.
  34. évf. (1924) - 48. évf. (1938) (Teljes)
  49. évf. (1939) 1., 3-4. f.
  50. évf. (1940) 1-3. f.
  51. évf. (1941) - 53. évf. (1943) (Teljes)
  54. évf. (1944) 1. f.
  56. évf. (1948) 1. f.
  57. évf. (1953) - 99. évf. (1995) (Teljes)
100. évf. (1996) 1-4. sz.
101. évf. (1997) 3-6. sz.
102. évf. (1998) - 103. évf. (1999) (Teljes)
104. évf. (2000) 1-4. sz.
105. évf. (2001) (Teljes)
112. évf. 2008) 3. sz.
117. évf. (2013) 4. sz.
120. évf. (2016) 1-6. sz.
121. évf. (2017) 1-6. sz.
122. évf. (2018) 1-6. sz.
123. évf. (2019) 1-6. sz.
124. évf. (2020) 1-6. sz.
125. évf. (2021) 1-6. sz.

 

Nyelvi taxonómia: 
Könyvtári jelzet: 
PR51