Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, Az

Cím adatok: 
Az Országos Középtanodai Tanáregylet közlönye / fel.szerk. Szamosi János
Megjelenés: 
Pest : [Országos Középtanodai Tanáregylet], 1868-[1881]
Fizikai jellemzők: 
Ill. ; 23 cm
Megjegyzések: 

Katalóguscédula alapján!

Állandó melléklet: Középtanodai rendeletek tára (1870-1876), Az Országos Középtanodai Tanáregylet tagjainak névsora (1870-1874)
Melléklet: Észrevételek Weber Rudolf úr bírálatára. Válasz Besenyő F. úrnak, Tankó János Magyarország történetéről írt és a "Magyar Tanügy" ez évi füzetében megjelent bírálatára. (1875/1876), Függelék (1873), Melléklet a 6672 sz. rendelethez (1874/1875), Melléklet a "Tanári Közlöny" 8-dik számához (1871), Melléklet az 1. és 4.füz.-hez (1873), Az Országos Középtanodai Tanáregylet emlékirata (1871), Országos Középtanodai Tanáregylet közgyűlésének tervrajza (1873/1874), Az Országos Középtanodai Tanáregylet ügyrendje (1871), Rezgési görbék (1870), Távlatgép (1869), A tervezett líceum ("C" táblázat); Hagenbach-féle készülék Kepler törvényeinek bebizonyítására (1869), Ujabban beérkezett vasuti engedmények (1874/1875), A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium által a gymnasiumok számára kidolgozott új szervezet (1874/1875)
Melléklet: Észrevételek a "Magyar Tanügy"-nek az "Ellenzéki szellem az iskolában" című röpirat fölött írt bírálatára (1876/1877), Iskolai tábla (1876/1877), Lampel Róbert (Wodianer F.) könyvkiadása Budapesten (1879/1880), Nyílt-tér (1876/1877), Az Országos Középtanodai Tanár-Egylet Központi választmányának javaslata a középiskolai igazgatók és tanárok hivatalbeli kötelességeinek jogi és fegyelmi ügyeinek rendezésére (1879/1880), Törvényjavaslat a gymnásiumi és reáliskolai oktatásról (1879/1880), Válasz dr. Wohlrab Flóris úrnak (1877/1878) A Vallás- és Közoktatási m.kir. nagyméltóságú Miniszteérium rendeletéből az Orsz. Középtanodai Tanáregylet által összehívott és az első orsz. rajzkiállítással egyidejüleg Budapesten 1875. aug. 4. és 5. napján megtartott szabadkézi rajz és ábrázoló mértani tanárok enquete-jének javaslatai a rajztanítás ügyében (1875/1876)

Számozás: 

1. évf. [1. sz.] (1868. [jan.])-15.[!14.] évf. 20. sz. (1880/1881)

Kapcsolatok: 

Előzménye - amit folytatott: A Budapesti Tanári Egylet közlönye / fel.szerk. V. Horváth Zsigmond. 
Folytatása - ami folytatja: Az Országos Középiskolai Tanáregyesület közlönye / fel.szerk. Névy László.
Tárgymutatója: Tárgymutató a Budapesti Tanáregylet közlönye egyetlen és az Országos Középisk. Tanáregyesület közlönye I-XX. évfolyamához / összeáll. Szerelemhegyi Tivadar. (Lelőhely: F1095)

Példányaink: 

2. évf. (1869)
3. évf. (1870) 1-10. sz.
4. évf. (1871) 2-4., 6-10. sz.
5. évf. (1872) 1-10. sz.
6. évf. (1873) - 14. évf. (1880/1881)

Nyelvi taxonómia: 
Könyvtári jelzet: 
F569