Sárospataki Füzetek (1857)

Cím adatok: 
Sárospataki füzetek : évnegyedes folyóirat : egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében / szerk. Erdélyi János
Megjelenés: 
Sárospatak : Hegedűs László : Szeremley Gábor, 1857-
Fizikai jellemzők: 
22 cm
Gyakoriság: 
Negyedévenként (1857, 2009-) Évenként kétszer (1997-2008) Évenként tízszer (1857-1869)
Megjegyzések: 

Katalóguscédula alapján!

Aktuális alcím: teológiai tudományos szakfolyóirat
Közreadó: Tiszáninneni Református Egyházkerület (1866-1868), Sárospataki Református Kollégium. Theológiai Akadémia (1997-2000), Sárospataki Református Teológiai Akadémia (2000-)
Megváltozott megjelenési adatok: Sárospatak : Erdélyi János [et al.] (1859-1860), Sárospatak : Erdélyi János : Hegedűs László (1860), Sárospatak : Sárospataki Evangélikus Református Főisk. (1861-1863), Sárospatak : Erdélyi János (1864-1865), Sárospatak : Tiszáninneni Ref. Egyhker. (1866-1868), Sárospatak : Ref. Főisk. (1869), Sárospatak : Sárospataki Ref. Koll. Teol. Akad. (1997), Sárospatak : Ref. Koll. Teol. Akad. (1998-2000), Sárospatak : Sárospataki Református Teológiai Akadémia (2000-)
Melléklet: Repertórium 1857-1869 (1999)
Melléklete 2013-ban: Legátusprédikációk (4.sz.)

Számozás: 

1.évf., 1.negyedév (1857. ápr./jún.)-13.évf. 5. (1869) ; ú.f., 1.évf. 1.sz. (1997. márc.)-

ISSN: 
1416-9878
Kapcsolatok: 

Kiadványa:  A 90 éves Schweitzer József főrabbi köszöntése.

Példányaink: 

1. évf. (1857) - 2. évf. (1858)
4. évf. (1860) 5-10. sz.
5. évf. (1861) - 11. évf. (1867)
12. évf. (1868) 2-3. sz.
13. évf. (1869) 1-5. sz.

Nyelvi taxonómia: 
Könyvtári jelzet: 
F738