Századok

Cím adatok: 
Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye / fel. szerk. Thaly Kálmán
Megjelenés: 
Pest : MTT, 1867-
Fizikai jellemzők: 
23 cm
Gyakoriság: 
Kéthavonként (1955-) Rendszertelenül, évenként többször (1867-1954)
Megjegyzések: 

Aktuális alcím: a Magyar Történelmi Társulat folyóirata
Megváltozott megjelenési adatok: Budapest : Tudományos Folyóiratk. (1948), Budapest : MTT (1949, 1992-2011), Budapest : Közoktatásügyi K. Váll. (1950-1951), Bu8dapest : Akadémiai K. (1952-1989), Budapest : Századok Alapítvány (1990-1991)
Kiadó: 146. évf. 1. sz. (2012)-től: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 147.évf. 4.sz. (2013)-tól: Magyar Történelmi Társulat
Melléklet: 1919-1969. a Magyar Tanácsköztársaság évfordulójára (1969), Emlékkönyv a Magyar Történelmi Társulat negyedszázados fennállásának évforduló napján 1892. máj. 15-én tartott ünnepélyes közgyűlése alkalmára (1892), A Franklin-Társulat irodalmi értesítője (1900), A Magyar Történelmi Társulat congressusának irományai (1885), A Magyar Történelmi Társulat kiadványainak cím- és tartalomjegyzéke 1867-1884 (1885), A Magyar Történelmi Társulat névkönyve (1876-1910), A Magyar Történelmi Társulat vidéki kirándulása (1879, 1881, 1883, 1887, 1889), A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1954-), Mutató 1867-1876 (1876), Mutató 1867-1890 (1890), Mutató 1867-1916 (1916), Mutató 1917-1936 (1936), Térképmelléklet (1957-1958, 1994-1995)
Különszám: Magyar történeti bibliográfia 1936-1941

 

Számozás: 

1.évf. 1.füz. (1867. júl.)-

ISSN: 
0039-8098
Kapcsolatok: 

Repertorium a Századok 1867-1890. folyamaihoz / készítette Petrik Géza.- Budapest : Dobrowsky, 1890. Lelőhely: PR49; F1071

A Százdok 1867-1916. évi folyamainak tartalommutatója / összeáll. Pelz Béla.- Budapest : Athenaeum Ny., 1917. Lelőhely: Folyóirattár

A Századok 1917-1936. évi évfolyamainak tartalommutatója / összeáll. Vácz Elemér.- Budapest : MTT, 1937. Lelőhely: Folyóirattár

 

 

Példányaink: 

    1. évf. (1867) - 67. évf. (1933) (Teljes)
  69. évf. (1935) - 83. évf. (1950) (Teljes)
  86. évf. (1952) (Teljes)
  88. évf. (1954) - 102. évf. (1968) (Teljes)
103. évf. (1969) 1-3., 5-6. sz.
104. évf. (1970) - 125. évf. (1991) (Teljes)
131. évf. (1997) - 134. évf. (2000) (Teljes)
145. évf. (2011) 5. sz.
148. évf. (2014) 1-4. sz.
149. évf. (2015) 1-6. sz. (Teljes)
150. évf. (2016) 1-6. sz. (Teljes)
151. évf. (2017) 1-6. sz. (Teljes)
152. évf. (2018) 1-6. sz. (Teljes)
153. évf. (2019) 1-6. sz. (Teljes)
154. évf. (2020) 1-6. sz. (Teljes)
155. évf. (2021) 1. sz.

Nyelvi taxonómia: 
Könyvtári jelzet: 
PR49