A Szentlélek vezetésével : A 48. egyetemes káptalan dokumentuma

Főcím: 
A Szentlélek vezetésével
Alcím: 
A 48. egyetemes káptalan dokumentuma
Szerző: 
Piarista Rend Generális Kongregációja
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadó: 
Piarista Rend Magyar Tartománya
Megjelenés éve: 
2022
Sorozati cím: 
Piarista füzetek
Sorszám: 
27.
ISSN: 
1585-2210
ISBN: 
978-615-5934-02-5
Ismertető: 


Mélyedjünk el piarista lelkiségünkben és a Krisztusra összpontosító megszentelt élet növekedési folyamataiban, hogy hivatásunkat hiánytalanul, kiegyensúlyozottan, misztikus és prófétai módon éljük meg!
Mélyedjünk el saját lelkiségünk megélésében, felhasználva a legjelentősebb célravezető eszközöket!
Újítsuk meg közösségi életünket, különösen figyelve a Konstitúcióban hangsúlyozott szempontokra!
Határozottan haladjunk tovább a kilépő, interkulturális és misszionárius Kegyes Iskolák dinamikájában!
A szinodalitást rendi kultúránk megújításának útjaként éljük meg!
Tegyünk jelentős előrelépést a Kegyes Iskolák teljes körű fenntarthatóságára irányuló célkitűzés eléréséért!
Haladjunk tovább a Kegyes Iskolákban való részvétel folyamatához tartozó minden módozatban!
Rendszerszintűen mozdítsuk elő egy jól működő hivatáspasztoráció valamennyi összetevőjét!
Ösztönözzük azokat a törekvéseket és tapasztalatokat, amelyek legsürgetőbbek és legszükségesebbek a kezdeti képzés folyamatainak megfelelő fejlesztéséhez!
Valósítsunk meg olyan folyamatos képzést, amely a hivatásban való növekedés teljes körű folyamatát segíti, az egyének és közösségek megfelelő kíséréséből kiindulva!
Értsük meg és bátorítsuk a Kalazancius Mozgalmat és a fiatalokkal járt közös utat mint a Kegyes Iskolák életének valódi kulcsterületét!
Jelentős mértékben fejlesszük küldetésünk valamennyi területének piarista identitását, a nevelés, evangéliumhirdetés és az átalakítás programja szerint!

 

Főtéma: 
Tárgyszó: