"Teljes időt átfogó" piarista iskola - A piarista diák profilja

Főcím: 
"Teljes időt átfogó" piarista iskola - A piarista diák profilja
Szerző: 
Piarista Rend Szolgálat Titkársága
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadó: 
Piarista Rend Magyar Tartománya
Megjelenés éve: 
2022
Sorozati cím: 
Piarista füzetek
Sorszám: 
26.
ISSN: 
1585-2210
ISBN: 
978-615-5934-13-1
Ismertető: 

A hagyományos iskolamodell válságának tudatában és a piarista oktatás gyökereinél keresve választ a piarista rend elhatározta, hogy egy olyan iskola vízióját tűzi ki maga elé, amely átfogja a tanítás, az evangelizálás, a szociális nevelés és a tanórán kívüli tevékenységek dimenzióját. Ebben a kötetben a Piarista Rend Szolgálat Titkársága mutatja be – tájékoztató jelleggel – a szemünk előtt lebegő piarista iskola arculatát. Ez tehát nem egy kötelező érvénnyel megvalósítandó hivatalos dokumentum. Célja az, hogy felébressze a vágyat a karizmánkhoz való hűségre, és segítsen választ adnunk a mai világ kihívásaira. A kötet első része feleleveníti, hogy Kalazancius miként tervezte meg az első keresztény népiskolát, az átfogó és inkluzív, teljes időben zajló oktatás-nevelés modelljét. A második rész egy a jelen korhoz alkalmazkodó és a kalazanciusi hagyományokhoz hű iskolamodellre tesz javaslatot. A harmadik részben irányelveket találunk, melyek segítenek iskoláinkat a „teljes idejű” modell szerint alakítani. A negyedik részben pedig a piarista diák kompetenciaprofiljáról olvashatunk. (Ez az utolsó rész eredetileg külön szövegként készült, de rövidségénél fogva a titkárság jónak látta a teljes időt átfogó iskolaelképzeléshez csatolni.)

Főtéma: 
Tárgyszó: 
Digitális dokumentum: