Folyóirattár

Szűkítés kezdőbetűre

Szűkítés kezdőbetűre

Kalazantinum

Megjelenés: 
Kolozsvár : Kalazantinum, 1895-1915
Gyakoriság: 
Évenként tíz szám

Kalazantinus Tudósitó

Megjelenés: 
Budapest : Szent József Tanoncinternátus, 1932-1938
Gyakoriság: 
Havonként

Kánonjog

Megjelenés: 
Budapest : Márton Áron Kiadó, 1999-
Gyakoriság: 
Évenként (2003-) Évenként két összevont szám (1999-2002)

Kármel

Megjelenés: 
Budapest : Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 1989-
Gyakoriság: 
Havonként

Katekhón

Megjelenés: 
[Budapest] : Petőcz Mihály Alapítvány, 2004-
Gyakoriság: 
Évenként kétszer (2008-) Negyedévenként (-2007)

Katholikus Figyelő

Megjelenés: 
Debrecen : Kovács Lajos, 1925-1945
Gyakoriság: 
Havonként (1926. jan. 15-) Kéthetenként

Katolikus Nevelés

Megjelenés: 
Budapest : Magyarországi Római Katholikus Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete, 1907-1944
Gyakoriság: 
Havonként (1939-1944) Havonként július és augusztus kivételével (-1938)

Katolikus Pedagógia

Megjelenés: 
Stalowa Wola : II. János Pál Lublini Katolikus Egyetem Stalowa Wolai Társadalomtudományi Kihelyezett Fakultása Katolikus Pedagógiai Tanszék ; Szeged : Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagó
Gyakoriság: 
Évenként kétszer (2012-) Évenként (2010-2011)

Katolikus Szemle (1949)

Megjelenés: 
Roma : Külföldi Magyar Katolikus Akció, 1949-1993
Gyakoriság: 
Negyedévenként

Katolikus Szó (1956)

Megjelenés: 
Budapest : Katolikus Papok Orsz. Békebiz., 1956-1990
Gyakoriság: 
Kéthetenként (1958-) Hetenként (-1958)

Képes-Újság (1864)

Megjelenés: 
Pest : Heckenast Gusztáv, 1864-1867
Gyakoriság: 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én

Képmás (2000)

Megjelenés: 
Budapest [!Budaörs] : Vivere [2000] Bt., 2000-
Gyakoriság: 
Havonként

Keresztény Élet

Megjelenés: 
Miskolc : Szent Maximilian Lap- és Kvk., 1993-
Gyakoriság: 
Hetenként

Keresztény Szó

Megjelenés: 
Kolozsvár : Szent Mihály Plébánia, 1990-
Gyakoriság: 
Havonként (1991-) Hetenként (1990)

Könyv

Megjelenés: 
Budapest : Lapk. Váll., 1955
Gyakoriság: 
Havonként

Könyv és Nevelés

Megjelenés: 
Budapest : Tankönyvkiadó, [1966]-
Gyakoriság: 
Negyedévenként (1999-) Kéthavonként (-1987)

Könyvbarát

Megjelenés: 
Budapest : ÁKV, 1951-1952
Gyakoriság: 
Havonként

Könyvbarát

Megjelenés: 
Budapest : Lapk. Váll., 1956-1960
Gyakoriság: 
Havonként

Könyvbarátok Lapja

Megjelenés: 
Budapest : Singer és Wolfner, 1927-1928
Gyakoriság: 
Negyedévenként

Könyvtári Figyelő

Megjelenés: 
Budapest : OSZK Módszertani Osztály, 1958-
Gyakoriság: 
Negyedévenként (1991-) Kéthavonként (-1990)

Könyvtáros

Megjelenés: 
Budapest : Lapk., 1956-1992
Gyakoriság: 
Havonként

Könyvtáros

Megjelenés: 
Budapest : Lapk. Váll., 1953-1954
Gyakoriság: 
Havonként

Korunk (1926)

Megjelenés: 
Cluj [Kolozsvár] : [s.n.], 1926-
Gyakoriság: 
Havonként

Korunk Évkönyv

Megjelenés: 
Kolozsvár : [s. n.], 1973-
Gyakoriság: 
Évenként

Korunk Szava

Megjelenés: 
Budapest : Széchenyi György, 1931-1938
Gyakoriság: 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én

Köznevelés

Megjelenés: 
Budapest : Magyar Vallás- és Közoktatási Minisztérium, 1945-2012
Gyakoriság: 
Hetenként (1973-) Kéthetenként (-1972)

Kalazantinum

Megjelenés: 
Kolozsvár : Kalazantinum, 1895-1915
Gyakoriság: 
Évenként tíz szám

Kalazantinus Tudósitó

Megjelenés: 
Budapest : Szent József Tanoncinternátus, 1932-1938
Gyakoriság: 
Havonként

Kánonjog

Megjelenés: 
Budapest : Márton Áron Kiadó, 1999-
Gyakoriság: 
Évenként (2003-) Évenként két összevont szám (1999-2002)

Kármel

Megjelenés: 
Budapest : Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 1989-
Gyakoriság: 
Havonként

Katekhón

Megjelenés: 
[Budapest] : Petőcz Mihály Alapítvány, 2004-
Gyakoriság: 
Évenként kétszer (2008-) Negyedévenként (-2007)

Oldalak

CSV