"És beszéld el fiaidnak!"

E bibliai parancs Mózes 2. könyvében (3,15) olvasható és az egyiptomi kivonulás történetének továbbadására vonatkozik. Ennek emlékére évszádok óta a zsidók egyik legnagyobb ünnepük, a Pészach első két estéjén (Izraelben csak egy) Széder estét tartanak, mely keretében a családfő meghatározott forgatókönyv keretében a gyermek(ek)nek elmeséli a „csodás megmenekülést/kiszabadulást”. Ezt az elbeszélést pészáhi Hágádának nevezik, mely tartalmazza az ilyenkor szokásos imákat és Jahve tettét a zsidó néppel. Ennek a rendnek nagy része a Második Szentély (Kr. e. 516-Kr. u. 70) idején állt össze, de szerzője, szerkesztője ismeretlen. Széder este ábrázolása

Az első ilyen nyomtatott Hágádá az Ibériai-félszigeten jelent meg 1482-ben, ezt követték a művészien illusztrált kiadások. Egy ilyen, Magyarországon is egyedülálló példányt őriz könyvtárunk, melyet 1727-ben adtak ki Frankfurt am Mainban Michael Hanau betűivel judeo-germán fordítással, fametszetes illusztrációkkal. Az első illusztráción a Széder est ábrázolását látjuk, ami a kötet használatának eseménye. A család körülüli a liturgikus szabályok szerint megterített asztalt. A második metszet már a Kivonulás könyvének történeteihez vezet el minket: a fáraó leánya megtalálja a csecsemő Mózest. Mózes megtalálása

A kis méretű ritkaság a 18. század közepe óta van a piarista rendtartomány tulajdonában. Borítóján a Cörver János által alapítani szádnékozott piarista studium generale (rendi főiskola) aranyozott super exlibrise jelzi, hogy a főiskolai könyvtár könyvei közé sorolták.

Boros Gergely

A kötet kötéstáblája a piarista supralibrossal

Tárgyszó: