Buda. Piarista elemi iskola és gimnázium

Buda Főgimnázium 1894 (Fortepan)

Buda visszavétele után 1687-ben nyitottak a jezsuiták gimnáziumot, amely a hozzá csatlakozó filozófiai és teológiai akadémiával együtt a legjelentősebb és legnépesebb hazai iskolaegyüttes volt a 18. század végéig.

A jezsuita rend 1773. évi megszüntetése után egy ideig világi tanárok oktattak, de az iskola színvonala jelentősen csökkent az 1820-as évekre, ezért a hatóságok valamelyik tanítórendre akarták bízni vezetését. Bolla Márton piarista tartományfőnök megfelelő anyagi háttér ellenében vállalta az iskola átvételét a Buda városa és a rend közötti 1832. június 2-án kötött szerződés alapján. A három elemi iskolai osztály költségeit maga a város vállalta, a gimnáziumét pedig az egyetemi alap. A mai Hess András téri Hilton szálló helyén álló épület egy részének rendházzá alakítását a város és az egyetemi alap közösen állta. A piarista iskola Spányik Glicér igazgatásával 1832. október 18-i ünnepélyes beiktatás másnapján kezdte meg a tanítást.

1851-ben a kormányzat elvette a rendtől a gimnáziumot, így a piaristák csak az elemi osztályokban, a budavári "elemi főtanodában" taníthattak. A gimnázium elvételét azzal indokolták, hogy nincs elég embere a rendnek a német nyelvű oktatás számára.

A piaristák az elemi iskolai oktatásban nem láttak nevelési perspektívát, azért a rendházzal együtt 1880 júliusában átadták az egyesített fővárosnak. A gimnázium Királyi Katolikus Gimnáziumként (német tannyelvű) teljesen világi igazgatással és tantestülettel működött 1848-ig, majd egyesítették a budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal. Az 1990-es évek második felében újra Egyetemi Katolikus Gimnáziumként működik, egyházmegyei fenntartással. 

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Budapest, Mikes K., 2007. p. 51.)

Intézmények működése az évszámok tükrében:

 • Domus: 1832-1880
 • Iskola:
  • Elemi (1-4 elemi, 1-4. évf.): 1832-1880
  • Gramm. (1-4. gimn., 5-8. évf.): 1832-1851
  • Human. (5-6. gimn., 9-10. évf.): 1832-1851
  • Filozófia (7-8. gimn., 11-12. évf.): 1850-1851

Külső hivatkozások

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában (a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

Buda Főgimnázium 1896 (Fortepan)Elemi

1833. II. szemeszter
1840. I. szemeszter
1846. II. szemeszter
1863. II. szemeszter
1864. II. szemeszter
1865. II. szemeszter
1867. II. szemeszter
1868. II. szemeszter

Főgimnázium

1826. II. szemeszter
1828. II. szemeszter
1834. II. szemeszter
1835. II. szemeszter
1836. II. szemeszter
1838.  I. szemeszter (OPKM tulajdona)
1840. II. szemeszter
1841. II. szemeszter
1842. I. szemeszter
1843. I. szemeszter
1844. II. szemeszter
1845. I. szemeszter
1846. I. szemeszter
1846. II. szemeszter
1847. I. szemeszter
1847. II. szemeszter
1848. I. szemeszter
1850. I. szemeszter 

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:

 • 1831. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár. (Kisnyt.)
 • 1834. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1838. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1842. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1843. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)