Kalocsa. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Kalocsai Szent István Gimnázium
Intézmény rövid története

Batthyány József kalocsai érsek (1760-1776) szerződést kötött Tapolcsányi Gergely piarista tartományfőnökkel 1765. június 12-én iskola alapítására a régi szeminárium épületében. Még ebben az évben, november 6-án meg is kezdődött a tanítás a gimnáziumi és a filozófiai osztályokban. Az érsek támogatásával bővítették az épületet, főként Oswald Gáspár piarista testvér vezetésével 1775-ig, 1768-ban az érsek a piaristáknak adományozta a Royer-féle nyomdát, és megbízta őket a szemináriumban való oktatásra. 1778-ban a filozófiai tanfolyam  megszűnt, a gimnázium pedig az állami szabályozásnak megfelelően 1779-től öt, majd 1806-tól hat osztállyal működött. 1848 után csökkent a tanulólétszám és a tanárok száma is, ezért az Etwurf szabályai szerint négy osztályos kisgimnáziummá kisebbedett.

Kunszt József érsek (1852-1866) szerette volna az iskolát nyolcosztályos nagy gimnáziummá fejleszteni, de a feljánlott alapítványi összeget a rend kevésnek találta, és kellő számú szerzetest sem tudott küldeni, így a tárgyalások kudarca után lemondtott az intézetről. Az érsek a piaristák 95 éve után jezsuitákra bízta a kollégiumot.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Budapest, Mikes K., 2007. p. 53.)

Kronológia
 • Residentia: 1765-1770
 • Domus: 1770-1860
 • Iskola:
  • Gramm. (1-4. gimn., 5-8. évf.): 1765-1860
  • Human. (5-6. gimn., 9-10. évf.): 1765-1850
  • Filozófia (7-8. gimn., 11-12. évf.): 1765-1778
  • Konviktus/diákotthon: 1765-1860
  • Szeminárium: 1768-1785, 1790-1824 (A piaristák nem a teljes szemináriumot vezették, csak 2-3 teológiai tanárt adtak, 1809-től csak 1-et.)
Külső hivatkozások
Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye