Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Petőfi a pesti piaristáknál

Petőfi alakja a piarista diákság számára már csak azért is kiemelt jelentőségű, mert piarista öregdiák ő is. 

Petőfi Sándor iskoláztatására szülei nagy gondot fordítottak, ezért apja 1833-ban az akkor még döntően német ajkú Pestre vitte a német nyelv tanulása céljából. Előbb az evangélikus gimnáziumba járt, de ott nem teljesített túl jól, ezért apja a következő tanévben a piaristákhoz íratta be az I. grammatikai osztályba.

Mária Terézia, 1777-ben kiadott Ratio Educationis rendeletével írta elő, hogy a “A tanév végén […] minden iskolában és fakultáson nyomtatásban kell megjelentetni a teljes év munkájával kiérdemelt osztályzatok jegyzékét.” A diákok nem ábécérendben szerepeltek ebben, hanem  érdemjegyeik alapján csoportba sorolták őket. Először az eminensek, majd az első, majd második rendűek szerepeltek. Petőfi Sándor a piarista gimnáziumban sem tanult túl jó, csak elsőrendűek között szerepel a neve.