Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

"Experimentum", kísérleti fizika

A piarista rend oktatásának mindig fókuszában volt a természettudományos oktatás. A rendalapító, Kalazanci Szent József a szegény sorsú diákok nevelésében az írás és olvasás mellett a praktikus ismereteket, elsősorban a matematika oktatását kiemelten végezte.

2022. 09. 27. – 09:28

Könyvajánlók

Könyvtárképek

Képek a régi piarista könyvtárakról

A régi piarista rendházak könyvtárairól igen kevés eredeti ábrázolás maradt fönn. Ezen az oldalon ezeket gyűjtöttem össze, hogy képet adjanak arról, hogy milyen körülmények őrizték a régi piaristák szellemi örökségük eme legfontosabb tárgyi emlékeit. (A nézőképre kattintva a képek nagyobb méretben is megtekinthetők.)

A podolini rendház könyvtára 1942-ben

 

A podolini rendház könyvtára 1942-ben Polyák Lajos felvétele (Tükör 10[1942]:11, 463.)

„A rendház ma a redemptoristáké, [de] … a háromszázéves hagyományt … nem lehet megölni. … Tovább él a 14.000 kötetes piarista könyvtárban s a régi piarista tanárok, igazgatók, rendfőnökök, prelátusok, püspökök, pápák és királyok szerteszét hányódó arcképeiben.” (Révay József, Egy nap Podolinban, in Tükör 10[1942]:11(nov.), 461-465: 464).


 

 

A váci rendház könyvtára a 20. század elején
(Ephemerides Calasanctianae 6[1937]:5-6.)

„A mieink szorgalmával és ügyességével gyűjtöttük össze … a házi könyvtár tizenhatezer kötetét, amelyek a tudományok minden ágával foglalkoznak görög, latin, olasz, német és magyar nyelven. E könyvtár szekrényeit rendünk egyik laikus testvére készítette az előző [18.] században, amikor rendünk az épület eme részét építtette. A házi könyvtár egy magas és tágas terem, alatta van a hasonló méretű refektórium. Hatalmas kétszárnyú ajtaja van és öt nagy bolthajtásos ablaka, amelyek észak felé, a hegyekre nyújtanak kilátást. Közepén hosszú, zöld posztóval fedett asztal áll. Régebben itt tartották a tartományi káptalanokat is, az utolsót 1858-ban.” (Váry Gerardus, Novitiatus Vaciensis Scholarum Piarum in Hungaria [elucubratio anno 1887 exarata], in Ephemerides Calalasanctianae 6[1937]:5-6: 7.)

A temesvári piarista gimnázium tanári könyvtára 1912-ben
 

A váci rendház könyvtára 1897-ben

(MPRKL, Magyar tartományfőnökség levéltára, Emléklapok a kegyes iskolák 300. éves évfordulójára, Váci noviciátus [N 187/5].)

A váci rendház könyvtára a 20. század elején
 

A temesvári piarista gimnázium tanári könyvtára 1912-ben

(Both Ferenc, A temesvári kegyesrendi főgimnázium története és az új tanintézet ismertetése, in Ért/Temesvár, 1911/1912, 57.)

A váci rendház könyvtára 1897-ben
 

Arendt Endre piarista (latin-magyar szakos tanár) diákjaival a temesvári gimnázium könyvtárában, 1912/1914.

(Piarista Múzeum, Fényképgyűjtemény, XV.)

Képek a Központi Könyvtár Mikszáth téri helyiségeiből

A könyvtár a gimnáziummal és a rendházzal együtt a Duna-parti épület elkobzása után, 1953-ban költözött rendkívül szűkös keretek közé a Mikszáth tér 1. sz. alatti épületbe. A könyvtár 2011-ig lakott itt.  


 
A könyvtár bejárata. A földszinten, a főbejárattól balra. Az ajtó felett a piarista rend fából faragott címere

 
Katalógusszekrény a kutatószobában

 
A kutatók asztala

 
Könyvraktár a földszinten

 
Könyvraktár a földszinten

 
Az ún "Lévay-terem" a II. emeleten, ahol a Piarisztikum különgyűjtemény nyert elhelyezést. Előtérben a névadó Lévay Imre SchP mellszobra.

 
A "Lévay-terem" részlete Dugonics András SchP szobrával