Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Könyvajánlók

Füzetsorozat a kalazanciusi identitásról

Füzetsorozat a piarista nevelők, tanárok képzéséhez

A 2015-ös egyetemes káptalan által elfogadott egyik cselekvési irányelv így szól: „Egyre mélyebben meg kell ismernünk a kalazanciusi iskola identitását azzal a céllal, hogy megőrizzük és megerősítsük sajátos jellegünket, amelyet nevelői feladatunkban meg kell valósítanunk.” Ennek érdekében a Piarista Rend Szolgálat Titkársága készített egy tematikus füzetsorozatot a piarista intézmények nevelői, oktatói számára.

A „nulladik” füzet (Egy identitásalapú képzési terv megvalósításának kritériumai) kifejezetten a pedagógusok képzésének megtervezéséért és előmozdításáért felelős személyeknek szól. A legtartalmasabb és legjobb képzés az, amely képes karizmatikus identitást közvetíteni, ami sokkal mélyebb és összetettebb feladat, mint egy könyv elolvastatása vagy egy képzési műhelymunka megszervezése. A pedagógus akkor kap identitást, ha munkáját küldetésként éli meg, és karizmatikusan kapcsolódik a Kegyes Iskolákhoz.

Az 1–10. számú füzetek a kalazanciusi-piarista mutatókat (indikátorokat) dolgozzák fel. Mindegyik füzet annak bemutatásával kezdődik, hogy miként jelenik meg az adott dimenzió a Kegyes Iskolák kezdeti éveiben, utána pedig arról tárgyal röviden, hogy miként értelmezzük azt ma a piarista gyakorlatban és reflexióban. Ezt követően javaslatokat kínál a nevelési tervbe való beillesztéshez és támpontokat ad a pedagógus egyéni értékeléséhez. Végül kérdéseket tartalmaz a személyes vagy csoportos reflexióhoz.

Ez a segédanyag sokféleképpen felhasználható a pedagógusok képzési folyamatában. Úgy készítettük el, hogy a résztvevők kiscsoportban dolgozzák fel, melybe személyes tapasztalataikat is bevihetik. Nem az a cél, hogy minél többet megtudjunk Kalazanciusról, hanem az, hogy megtanuljuk saját személyes tapasztalatainkat összekapcsolni a kalazanciusi eredeti tapasztalattal és meglátásokkal, és hogy ebből az összekapcsolásból a résztvevőkben lelkesítő, teremtő, változtatásra serkentő erő születhessen.

Úgy gondoljuk, a leghatékonyabb képzés az, amely olyan jelentős tapasztalatokat kínál, amelyek hivatásának mélyén érintik meg a személyt, és nevelői hivatásában növekedési folyamatot indítanak el. Ezek a tapasztalatok akkor „jelentősek”, ha vannak élő referenciaközösségek, rendszeres foglalkozásokon alapuló komoly bevezetés a piarista identitásba és megfelelő kísérői struktúra.

A szövegek csak tükröt tartanak, amelybe belenézhetünk, és lámpásként szolgálnak, amely megvilágítja utunkat. Az a fontos, amit az egyes nevelők felfedeznek és közölnek társaikkal; amit közösen megsejtenek és megálmodtak. Az identitásban történő képzés olyan folyamat, amely képes új életet adni, a karizmát közösen aktualizálni és Kalazanciusból merítve közös identitást építeni.

A piarista küldetés teljesítéséhez „Isten ajándékaként karizmát, az evangélium kalazanciusi olvasatát, saját történelmet, lelkiséget és pedagógiát, közösségben élő személyeket, sajátos iskolákat és intézményeket kaptunk, amelyek segítenek bennünket abban, hogy jelenvalóvá tegyük a tanító Jézust és az egyház anyai gondoskodását a legkisebbek között” (47. Egyetemes Káptalan: Jézus tanítványai és tanúi ma, 2015, 10).

„A küldetés az identitás dinamikus és termékeny kifejeződésének része, mivel – ahogy a talentumokról szóló példabeszéd is sugallja – az identitás nem egy kincs, amelyet biztos helyre rejtve, féltve kell őrizgetnünk, hanem örökség, amelyet »be kell fektetnünk«, és ajándékként kell mások rendelkezésére bocsátanunk, hogy gyümölcsöt hozhasson” (Katolikus Oktatási Nemzetközi Kongresszus: Záródokumentum, 2015).

Meggyőződésünk, hogy a bemutatott témák tanulmányozása segítheti nevelőinket abban, hogy felfedezzék a piarista karizma becses kincsét.

Javier Alonso SP

 

Füzetsorozat a kalazanciusi identitásról

00 Megosztjuk becses kincsünket

01 A gyerekek és fiatalok központi szerepe

02 A szegények melletti elköteleződés

03 Megosztott küldetés

04 Az Evangélium hirdetése

05 Az Egyházhoz tartozás érzése

06 A család bevonása

07 Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka

08 Kísérés

09 A nevelők képzése

10 A társadalom megújítása

 
Inkulturáció és interkulturalitás

01 Inkulturáció és interkulturalitás a Kegyes Iskolák rendjének történetében  

02 A Kegyes Iskolák interkulturalitással és inkulturációval kapcsolatos valósága

03 Karizmánk inkulturálása

04 Mit jelent rendként dolgozni az interkulturalitáson és inkulturáción

05 KILÉPŐ KEGYES ISKOLÁK - Ferenc pápától Kikonkáig

 

 

Esemény ideje
2022. 10. 18. – 10:18