Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Nagykároly. Piarista iskolák

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum
Intézmény rövid története

A Szatmár megyei Nagykárolyban a szatmári békekötés (1711) egyik szerzője, gróf Károlyi Sándor adott helyet a piaristáknak. Az 1725-ben kelt alapítólevél alapján 1727. szeptember 12-én foglalták el új működési területüket. Hamarosan megkezdték a tanítást, és átvették a ferencesektől a plébániát. Az osztályok száma állandóan szaporodott, ezért gróf Károlyi Antal 1766-ban jóval tágasabb épületet épített számukra. 1769–1769 között új barokk plébániatemplom is épült Kalazanci Szent József titulussal. A titulus megválasztására a rendalapító szentté avatása, aki a gróf fiának volt a védőszentje, adott alkalmat. A plébániát mindig a házfőnök vezette. A kis- majd később nagygimnázium tanítási nyelve – mint minden magyarországi gimnáziumé – 1844-től kezdve magyar volt. Tanulója volt Ady Endre és Jászi Oszkár. Trianon után 1922-től román nyelvű állami gimnázium, majd miután a második bécsi döntés következtében újból magyar terület lett, 1940-től magyar gimnáziumot működtettek a piaristák. Eközben, 1935-től 1940-ig a nagykárolyi rendház adott otthont a romániai rendtartomány noviciátusának. A gimnáziumot, amely 1943-ban Szatmár vármegye volt székházába költözött, 1948-ban újból államosították, 1949. augusztus 15-én pedig a piarista rendházat is feloszlatták, de a plébánia 1983-ig megmaradt piarista kézben. Az iskolában először magyar tanítóképző fiúinternátus, majd egy sor más intézmény működött. A rendszerváltás után 1992-ben Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum alakult. A Szatmári egyházmegye 2005-ben fönntartásába vette. 2004-től a rendház államosított keleti része ismét egyházi tulajdonba került, benne magyar piarista nővérek (Figlie povere di S. Giuseppe Calasanzio) nyitottak árvaházat kislányok számára 2005-ben.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 57-58.)

Kronológia

Intézmények működése az évszámok tükrében:

  • Residentia: 1727-1730
  • Domus: 1730-1949
  • Plébánia: 1727-1983
  • Iskola:
    • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1727-1923, 1940-1948
    • Konviktus / diákotthon: 1911-1923, 1942-1948
Intézménytörténeti írások

Hám József: A Róm. Kath. Főgymnasium története, 1727-1895. In: A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykárolyi r. kath. főgimnasium értesítője az 1895-96. iskolai évről

Intézmény földrajzi helye

Az iskola helye a Google térképén:

A piarista templom helye a Google térképén: