A Budapesti Piarista Kollégium története

Cím és szerzőség
Főcím
A Főváros alapította Budapesti Piarista Kollégium története
Szerző
Takáts Sándor
Megjelenési adatok
Kiadás helye
Budapest
Kiadó
Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája
Megjelenés éve
1895
Sorozati cím
Tudósítvány a Kegyes-Tanítórendiek Budapesti Főgimnáziumáról
Sorszám
az 1894-95-iki tanévben
Ismertető

A budapesti gimnázium legteljesebb története az 1895-ös évi gimnáziumi értesítőben jelent meg Takáts Sándor piarista történész tollából. Digitalizálta Kreschka Károly, 2016.

A kéziratos névmutató készítője ismeretlen. Lelőhelye: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára, P 7/ 6/ 1 mellett. Digitalizálta Koltai Ernő, 2017.

Főtéma