Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Könyvajánlók

Hadtörténelmi Közlemények

Cím adatok
Hadtörténelmi közlemények : évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére / Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága ; szerk. Rónai Horváth Jenő
Megjelenés
Budapest : MTA Hadtud. Biz., 1888-
Fizikai jellemzők
23 cm
Gyakoriság

Negyedévenként (1888-1889, 1910-1958, 1964-)
Kéthavonként (1890-1897)
Félévenként (1959-1964)

Megjegyzések

Katalóguscédula alapján!

Aktuális alcím: évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére : a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata : az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága által "A" kategóriába sorolt, referált folyóirat
Tematikus cím a 128. évf. 3. sz. (2015. szept.) számon: Fejezetek az első világháború történetéből
Közreadó: MTA Hadtudományi Bizottság (1888-1897), MTA Hadtörténelmi Bizottság (1910-1943), Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár (1922-1929), Hadtörténelmi Intézet (1954-1959), Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum (1959-1961), Hadtörténelmi Intézet és Múzeum (1961-1988), Hadtörténeti Intézet és Múzeum (1989-)
Megváltozott megjelenési adatok: Budapest : MTA Hadtört. Biz. (1910-1921), Budapest : MTA (1922-1943, 1954), Budapest : Honvéd K. Int. (1954), Budapest : Katonai K. (1954-1956), Budapest : Zrínyi Honvéd K. (1956-1958, 1959-1960), Budapest : Zrínyi Katonai K. (1958, 1959, 1961-1990, 1997-1998), Budapest : Zrínyi K. (1991-1996, 1999-2000), Budapest : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2000-)
Szünetelt: 10.évf. 5. = 48.füz. (1897. dec.)-11.évf. 1/2.füz. (1910. márc./jún) és a 44.évf. 3/4.füz. (1943)-ú.f., 1. 1 (1954) között
Különszám: Magyar hadi krónika (1895-1897)
Melléklet: Bibliográfia (1954-), A ... évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája (1993-1997, 2000-2001), Hadtörténelmi helység-névtár ... Magyar hadi krónika I. és II. kötetéhez (1897), A Hadtörténelmi közlemények első tíz évfolyamának név- és tárgymutatója 1888-1897 (1897), Hadtörténelmi okmánytár (1888-), Hadtörténeti irodalom (1888-1897, 1911-1943), Könyvszemle és kritika (1954-1956), Mutató a Hadtörténelmi közlemények 1888-1943. évfolyamaihoz (1956), Mutató a Hadtörténelmi közlemények 154-1963. évfolyamaihoz (1965), Tárgymutató ... Hadtörténelmiközlemények I-XXV. évfolyamaihoz 1888-1924 (1924), Szemle (1956-), Térképmelléklet (1888-1892, 1894-1896, 1910-1915, 1917, 1919/21-1922-23, 1931, 1933-1943, 1957-1958, 1960-1962, 1965-1967, 1969-1971)
Különszáma 2018-ban: Közlemények a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fennállásának 100. évfordulóján
1989-től évfolyamszámozása megváltozik, ismét a lap alapítását veszi figyelembe!

Számozás

1.évf. 1.sz. (1888. márc.)-44.évf. 3/4.füz. (1943) ; ú.f., 1. 1 (1954)-

ISSN
0017-6540
Kapcsolatok

Előzménye - amit folytatott: Hadtörténelem : hadműveleti és harcászati dolgozatok / Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum ; fel.szerk. Szelestey László.

Részdokumentuma: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára / [... mtársai Ács Tibor et al.].
Részdokumentuma: Magyarország hadbalépésének ötvenedik évfordulójára / [... mtársai Adonyi-Naredy Ferenc et al.].
Részdokumentuma: Peremirat : köszöntő írások Makai Ágnes 70. születésnapjára.

További kiadása más hordozón: Hadtörténelmi közlemények [elektronikus dok.] : évnegyedes folyóirat a magyar történetírás fejlesztésére : a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata.

Repertóriuma: A Hadtörténelmi Közlemények első tíz évfolyamának név- és tárgymutatója, 1888-1897 / kiad. a M. Tud. Akadémia Hadtudományi Bizottséga. - Bp., 1897. (Lelőhely: PR49)

Elektr. hozzáférés: http://epa.oszk.hu/00000/00018.

Példányaink

  3. évf. (1890)-4. évf. (1891)
11. évf. (1910) 1-3. f.
12. évf. (1911)-14. évf. (1913)
15. évf. (1914) 2-4. f.
16. évf. (1915) 1-2., 4. f.
26. évf. (1925) 4. f.
27. évf. (1926)-28. évf. (1927)
30. évf. (1929) 1., 4. f.
32. évf. (1931)
33. évf. (1932) 1-2. f.
34. évf. (1933)
35. évf. (1934) 1-2. f.
36. évf. (1935) 3-4. f.
38. évf. (1937) 1-2. f.

Új folyam:
30. évf. (1983) 1-4. sz.
34. évf. (1987) 2. sz.

A lap alapításától számítva:
110. évf. (1997) 2. sz.

 

Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
PR49