Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

"Experimentum", kísérleti fizika

A piarista rend oktatásának mindig fókuszában volt a természettudományos oktatás. A rendalapító, Kalazanci Szent József a szegény sorsú diákok nevelésében az írás és olvasás mellett a praktikus ismereteket, elsősorban a matematika oktatását kiemelten végezte.

2022. 09. 27. – 09:28

Folyóirattár


Szűkítés kezdőbetűre

Kafka (Magyar kiadás)

Megjelenés
Bonn : Goethe Institut Inter Nationes, 2001-2005
Gyakoriság

Negyedévenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kairos

Megjelenés
Salzburg : O. Müller, 1959-1995
Gyakoriság

Rendszertelenül

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kalazantinum

Megjelenés
Kolozsvár : Kalazantinum, 1895-1915
Gyakoriság

Évenként tíz szám

Kalendárium XV

Megjelenés
Budapest : Magyar Szinergia Ház Közhasznú Egyesület, 2004-
Gyakoriság

Évenként

Kánonjog

Megjelenés
Budapest : Márton Áron Kiadó, 1999-
Gyakoriság

Évenként (2003-)
Évenként két összevont szám (1999-2002)

Kapu

Megjelenés
Budapest : Idegennyelvű Folyóirat K., 1988-
Gyakoriság

Havonként

Karitász Évkönyv

Megjelenés
Budapest : Sárkány Ny., 1936-1943
Gyakoriság

Évenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kármel

Megjelenés
Budapest : Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 1989-
Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kárpátmedence

Megjelenés
Budapest : Pagus Könyvkiadó Kft., 1941-1944
Gyakoriság

Havonként

Katekhón

Megjelenés
[Budapest] : Petőcz Mihály Alapítvány, 2004-
Gyakoriság

Évenként kétszer (2008-)
Negyedévenként (-2007)

Katholikus Figyelő

Megjelenés
Debrecen : Kovács Lajos, 1925-1945
Gyakoriság

Havonként (1926. jan. 15-)
Kéthetenként

Katholikus Nevelés

Megjelenés
Budapest : Magyarországi Római Katholikus Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete, 1907-1944
Gyakoriság

Havonként (1939-1944)
Havonként július és augusztus kivételével (-1938)

Katholisches Hausbuch

Megjelenés
Leipzig : St.-Benno-Verl.
Gyakoriság

Évenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Katolikus Pedagógia

Megjelenés
Stalowa Wola : II. János Pál Lublini Katolikus Egyetem Stalowa Wolai Társadalomtudományi Kihelyezett Fakultása Katolikus Pedagógiai Tanszék ; Szeged : Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagó
Gyakoriság

Évenként kétszer (2012-)
Évenként (2010-2011)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Katolikus Szó (1956)

Megjelenés
Budapest : Katolikus Papok Orsz. Békebiz., 1956-1990
Gyakoriság

Kéthetenként (1958-)
Hetenként (-1958)

Keddi Posta

Megjelenés
Budapest : Ferencrendi Tartományfőnökség, 1929-1931

Kémia tanítása, A (1993)

Megjelenés
Szeged : Mozaik Oktatási Stúdió, 1993-2012
Gyakoriság

Évenként négyszer (2011-)
Tanévenként ötször (-2010)

Képes-Újság (1864)

Megjelenés
Pest : Heckenast Gusztáv, 1864-1867
Gyakoriság

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én

Képmás (2000)

Megjelenés
Budapest [!Budaörs] : Vivere [2000] Bt., 2000-
Gyakoriság

Havonként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kereszt, A (1950)

Megjelenés
Budapest : Katolikus Papok Országos Békebizottsága, 1950-1956
Gyakoriság

Kéthetenként

Keresztény Élet

Megjelenés
Miskolc : Szent Maximilian Lap- és Kvk., 1993-
Gyakoriság

Hetenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Keresztény Szó

Megjelenés
Kolozsvár : Szent Mihály Plébánia, 1990-
Gyakoriság

Havonként (1991-)
Hetenként (1990)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kincses Kolozsvár Kalendáriuma

Megjelenés
Kolozsvár : Erdélyi Nemzeti Tanács : Kriterion, 2012-
Gyakoriság

Évenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kis Pajtás (1906)

Megjelenés
Budapest : T. Pelikán Krizsó, 1906-1944
Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kispap Lap

Megjelenés
Veszprém : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 1996-1998
Gyakoriság

Rendszertelenül

Komárom (1913)

Megjelenés
Komárom : Jókai Közmívelődési- és Múzeum Egyesület, 1913-1916

Könyv

Megjelenés
Budapest : Lapk. Váll., 1955
Gyakoriság

Havonként

Könyv és Nevelés

Megjelenés
Budapest : Tankönyvkiadó, [1966]-
Gyakoriság

Negyedévenként (1999-)
Kéthavonként (-1987)

Könyvbarát

Megjelenés
Budapest : Lapk. Váll., 1956-1960
Gyakoriság

Havonként

Könyvbarát

Megjelenés
Budapest : ÁKV, 1951-1952
Gyakoriság

Havonként

Könyvtári Figyelő

Megjelenés
Budapest : OSZK Módszertani Osztály, 1958-
Gyakoriság

Negyedévenként (1991-)
Kéthavonként (-1990)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Könyvtáros

Megjelenés
Budapest : Lapk. Váll., 1953-1954
Gyakoriság

Havonként

Könyvtáros

Megjelenés
Budapest : Lapk., 1956-1992
Gyakoriság

Havonként

Kor, A

Megjelenés
Budapest : Demjén Lajos, 1907-1908

Kortárs (1957)

Megjelenés
Budapest : Lapkiadó, 1957-
Gyakoriság

Havonként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Korunk (1926)

Megjelenés
Cluj [Kolozsvár] : [s.n.], 1926-
Gyakoriság

Havonként

Korunk Szava

Megjelenés
Budapest : Széchenyi György, 1931-1938
Gyakoriság

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én

Koszorú (1863)

Megjelenés
Pest : Arany János fel.k., 1863-1865
Gyakoriság

Hetenként

Koszorú (1883)

Megjelenés
Budapest : Aigner Lajos, 1883-?
Gyakoriság

Hetenként

Koszorú (1934)

Megjelenés
Budapest : Petőfi Társaság, 1934-1944
Gyakoriság

Negyedévenként

Középiskolai matematikai lapok (1947)

Megjelenés
Budapest : Szeged Városi Ny. és Kvk., 1947-1991
Gyakoriság

Évenként tízszer (1947-1950, 1952-)
Évenként ötször (1950-1951)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Köznevelés

Megjelenés
Budapest : Magyar Vallás- és Közoktatási Minisztérium, 1945-2012
Gyakoriság

Hetenként (1973-)
Kéthetenként (-1972)

Közoktatás (1882)

Megjelenés
Budapest : Wodianer F., 1882-1888
Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kriegsnachrichtliche Beilage

Megjelenés
[Ofen] : [Universitätsdruckerei], [1805]
Gyakoriság

Naponként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Krisztus Világa

Megjelenés
Csíkszereda : Salus Communis Egyesület, 2010-
Gyakoriság

Havonként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Küldött

Megjelenés
Veszprém : Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 2012-
Gyakoriság

Évenként négyszer (2016-)
Kéthavonként (-2015)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár