Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Folyóirattár


Szűkítés kezdőbetűre

Kafka (Magyar kiadás)

Megjelenés
Bonn : Goethe Institut Inter Nationes, 2001-2005
Gyakoriság

Negyedévenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kairos

Megjelenés
Salzburg : O. Müller, 1959-1995
Gyakoriság

Rendszertelenül

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kalazantinum

Megjelenés
Kolozsvár : Kalazantinum, 1895-1915
Gyakoriság

Évenként tíz szám

Kalendárium XV

Megjelenés
Budapest : Magyar Szinergia Ház Közhasznú Egyesület, 2004-
Gyakoriság

Évenként

Kánonjog

Megjelenés
Budapest : Márton Áron Kiadó, 1999-
Gyakoriság

Évenként (2003-)
Évenként két összevont szám (1999-2002)

Kapu

Megjelenés
Budapest : Idegennyelvű Folyóirat K., 1988-
Gyakoriság

Havonként

Karitász Évkönyv

Megjelenés
Budapest : Sárkány Ny., 1936-1943
Gyakoriság

Évenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kármel

Megjelenés
Budapest : Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 1989-
Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kárpátmedence

Megjelenés
Budapest : Pagus Könyvkiadó Kft., 1941-1944
Gyakoriság

Havonként

Katekhón

Megjelenés
[Budapest] : Petőcz Mihály Alapítvány, 2004-
Gyakoriság

Évenként kétszer (2008-)
Negyedévenként (-2007)

Katholikus Figyelő

Megjelenés
Debrecen : Kovács Lajos, 1925-1945
Gyakoriság

Havonként (1926. jan. 15-)
Kéthetenként

Katholikus Nevelés

Megjelenés
Budapest : Magyarországi Római Katholikus Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete, 1907-1944
Gyakoriság

Havonként (1939-1944)
Havonként július és augusztus kivételével (-1938)

Katolikus Pedagógia

Megjelenés
Stalowa Wola : II. János Pál Lublini Katolikus Egyetem Stalowa Wolai Társadalomtudományi Kihelyezett Fakultása Katolikus Pedagógiai Tanszék ; Szeged : Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagó
Gyakoriság

Évenként kétszer (2012-)
Évenként (2010-2011)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Katolikus Szó (1956)

Megjelenés
Budapest : Katolikus Papok Orsz. Békebiz., 1956-1990
Gyakoriság

Kéthetenként (1958-)
Hetenként (-1958)

Keddi Posta

Megjelenés
Budapest : Ferencrendi Tartományfőnökség, 1929-1931

Kémia tanítása, A (1993)

Megjelenés
Szeged : Mozaik Oktatási Stúdió, 1993-2012
Gyakoriság

Évenként négyszer (2011-)
Tanévenként ötször (-2010)

Képes-Újság (1864)

Megjelenés
Pest : Heckenast Gusztáv, 1864-1867
Gyakoriság

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én

Képmás (2000)

Megjelenés
Budapest [!Budaörs] : Vivere [2000] Bt., 2000-
Gyakoriság

Havonként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kereszt, A (1950)

Megjelenés
Budapest : Katolikus Papok Országos Békebizottsága, 1950-1956
Gyakoriság

Kéthetenként

Keresztény Élet

Megjelenés
Miskolc : Szent Maximilian Lap- és Kvk., 1993-
Gyakoriság

Hetenként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Keresztény Szó

Megjelenés
Kolozsvár : Szent Mihály Plébánia, 1990-
Gyakoriság

Havonként (1991-)
Hetenként (1990)

Kis Pajtás (1906)

Megjelenés
Budapest : T. Pelikán Krizsó, 1906-1944
Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kispap Lap

Megjelenés
Veszprém : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 1996-1998
Gyakoriság

Rendszertelenül

Komárom (1913)

Megjelenés
Komárom : Jókai Közmívelődési- és Múzeum Egyesület, 1913-1916

Könyv

Megjelenés
Budapest : Lapk. Váll., 1955
Gyakoriság

Havonként

Könyv és Nevelés

Megjelenés
Budapest : Tankönyvkiadó, [1966]-
Gyakoriság

Negyedévenként (1999-)
Kéthavonként (-1987)

Könyvbarát

Megjelenés
Budapest : Lapk. Váll., 1956-1960
Gyakoriság

Havonként

Könyvbarát

Megjelenés
Budapest : ÁKV, 1951-1952
Gyakoriság

Havonként

Könyvtári Figyelő

Megjelenés
Budapest : OSZK Módszertani Osztály, 1958-
Gyakoriság

Negyedévenként (1991-)
Kéthavonként (-1990)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Könyvtáros

Megjelenés
Budapest : Lapk. Váll., 1953-1954
Gyakoriság

Havonként

Könyvtáros

Megjelenés
Budapest : Lapk., 1956-1992
Gyakoriság

Havonként

Kor, A

Megjelenés
Budapest : Demjén Lajos, 1907-1908

Kortárs (1957)

Megjelenés
Budapest : Lapkiadó, 1957-
Gyakoriság

Havonként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Korunk (1926)

Megjelenés
Cluj [Kolozsvár] : [s.n.], 1926-
Gyakoriság

Havonként

Korunk Szava

Megjelenés
Budapest : Széchenyi György, 1931-1938
Gyakoriság

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én

Koszorú (1863)

Megjelenés
Pest : Arany János fel.k., 1863-1865
Gyakoriság

Hetenként

Koszorú (1883)

Megjelenés
Budapest : Aigner Lajos, 1883-?
Gyakoriság

Hetenként

Koszorú (1934)

Megjelenés
Budapest : Petőfi Társaság, 1934-1944
Gyakoriság

Negyedévenként

Középiskolai matematikai lapok (1947)

Megjelenés
Budapest : Szeged Városi Ny. és Kvk., 1947-1991
Gyakoriság

Évenként tízszer (1947-1950, 1952-)
Évenként ötször (1950-1951)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Köznevelés

Megjelenés
Budapest : Magyar Vallás- és Közoktatási Minisztérium, 1945-2012
Gyakoriság

Hetenként (1973-)
Kéthetenként (-1972)

Közoktatás (1882)

Megjelenés
Budapest : Wodianer F., 1882-1888
Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Kriegsnachrichtliche Beilage

Megjelenés
[Ofen] : [Universitätsdruckerei], [1805]
Gyakoriság

Naponként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Krisztus Világa

Megjelenés
Csíkszereda : Salus Communis Egyesület, 2010-
Gyakoriság

Havonként

Aktuálisan előfizeti a könyvtár

Küldött

Megjelenés
Veszprém : Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 2012-
Gyakoriság

Évenként négyszer (2016-)
Kéthavonként (-2015)

Aktuálisan előfizeti a könyvtár