Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Könyvajánlók

Petőfi-relikviák a könyvtárban - Hiteles források Petőfi kultuszához

Petőfi ikonikus alakja irodalmunkban, nemzeti emlékezetünkben megkerülhetetlen, s külön figyelmet érdemel piarista öregdiákként. Az életmű számtalan kiadást, újraértelmezést élt meg, mi rövid kiállításunkban a Petőfi-kultusz megszületésének forrásaira, az irodalmi művek első megjelenéseire helyezzük a hangsúlyt. 

Petőfi zsenialitása abban rejlett, hogy nemcsak művészileg hozott újat, hanem abban is megnyilvánult, hogy az irodalom külső, társadalmi, intézményes kereteinek gyökeres, kvázi kapitalizálódó megváltozását észlelete, ezeket tudta a saját érdekében felhasználni, s  a piaci alapon működő sajtón és könyvpiacon keresztül bontakozott ki már az ő költészete.

Petőfi, a piarista öregdiák

 

Petőfi alakja a piarista diákság számára már csak azért is kiemelt jelentőségű, mert piarista öregdiák ő is. 

Petőfi Sándor iskoláztatására szülei nagy gondot fordítottak, ezért apja 1833-ban az akkor még döntően német ajkú Pestre vitte a német nyelv tanulása céljából. Előbb az evangélikus gimnáziumba járt, de ott nem teljesített túl jól, ezért apja a következő tanévben a piaristákhoz íratta be az I. grammatikai osztályba.

Mária Terézia, 1777-ben kiadott Ratio Educationis rendeletével írta elő, hogy a “A tanév végén […] minden iskolában és fakultáson nyomtatásban kell megjelentetni a teljes év munkájával kiérdemelt osztályzatok jegyzékét.” A diákok nem ábécérendben szerepeltek ebben, hanem  érdemjegyeik alapján csoportba sorolták őket. Először az eminensek, majd az első, majd második rendűek szerepeltek. Petőfi Sándor a piarista gimnáziumban sem tanult túl jó, csak elsőrendűek között szerepel a neve. 

 

 

Esemény ideje
Kincseinkből
Ki
2023. 11. 27. – 19:16