Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Petőfi-ritkaságok könyvtárunkban

Könyvtárunk féltve őrzött kincsei közé tartoznak Petőfi Sándor két művének első kiadású példányai. A kötetek habár nagy kincsei könyvtárunknak mégis gyakran kerülnek le a polcokról, mert szívesen mutatjuk be őket az ide látogató diákcsoportoknak. Nemcsak azért, mert tanulmányaikban jelentős szerepet töltenek be Petőfi verseivel, hanem azért is, mert Petőfi maga is tanult – ha csak egy évet is – a pesti piarista gimnázium falai között. (Petőfi piarista diákságáról Borbás Péter kollégám, a Piarista Múzeum vezetője, már korábban írt, bemutatva Petőfi tanulmányi eredményét a gimnáziumi anyakönyvben.)

Mutassuk hát be a könyvtár Petőfivel kapcsolatos különlegességeit a könyvtár virtuális látogatóinak is.

Petőfi Sándor első nyomtatásban megjelent önálló műve A helység kalapácsa c. komikus eposz, mely a romantika kedvelt művaját (egyesek szerint Vörösmarty „Zalán futása” című munkáját) parodizálja. (NB. Vörösmarty is eltöltött egy évet a pesti piarista gimnázium falai között.)

A költő 1844 augusztusában-szeptember elején írta meg a művet, szeptember 14-én már a budai cenzor előtt volt a kézirat. Megszületésében feltehetően közrejátszott a Kisfaludy Társaság 1844 elején kiírt pályázata: „Adassék elő, milyennek kellene a korszerű eposnak lennie?”. Zilahy Károly (a költő életrajzírója) szerint Vahot Imre biztatására kezdett hozzá megírásához Petőfi, de a kész mű nem nyerte el annak tetszését, így a kiadás jogát Geibel Károlynak adta el a költő. A kéziratot Geibel azonnal nyomdába adta, hogy a november elején tartott vásáron már árulni tudja. A példányszámról nem maradt fenn feljegyzés, a füzet ára 36 pengő krajcár volt. A kiadvány egyik különlegességét adja, hogy Orlai Petrich Soma, Petőfi barátja visszaemlékezése szerint a borítórajzokat maga Petőfi készítette. Az első borítón a IV. ének egyik jelenete látható (Márta asszony megragadja férje, a kántor haját, hogy elvonszolja a verekedés színhelyéről), a hátsó rajza pedig a III. énekből azt a részt ábrázolja, amikor a főhős benyit a kocsmába, ahol a kántor éppen térden állva vall szerelmet Erzsók asszonynak. A kőnyomatok (hasonlóan a János vitéz borítóihoz) Grimm Vince pesti műhelyében készültek.

Könyvtárunk példánya teljes, megvannak a Petőfi rajzait tartalmazó borítók is. Így különleges ritkaságnak számít.

 

Másik különlegességünk, Petőfi talán leghíresebb művének, a János vitéznek első kiadása, 1845-ből.

Petőfi János vitéze a magyar irodalom legritkább első kiadásainak egyike. Magyarországi közgyűjteményekben kevesebb mint tíz példány található belőle, ennél fogva különösen értékes minden példánya.

Petőfi 1844-ben érkezett a fővárosba, ahol Vahot Imre jóvoltából a Pesti Divatlapnál segédszerkesztő lett. Ősszel kezdte el írni Kukorica Jancsi történetét, de csak Jancsi hazatértéig, Iluska sírjának meglátogatásáig készítette el.

Barátai – elsősorban Vörösmarty Mihály – biztatására folytatta a történetet. A nagyközönség előtt még viszonylagismeretlen költő eleinte nem talált kiadót, nem láttak benne üzleti lehetőséget. Végül Vahot vállalta a kötet megjelentetését, és előszót is írt hozzá. A végleges címét is Vahot Sándor adta, ki a művet átkeresztelte Kukorica Jancsiról János vitézre. A mű 1845. március 6-án látott napvilágot és rövid időn belül országos hírnevet szerzett írójának, de növelte a kiadó presztízsét is. A költő 100 forint tiszteletdíjat kapott, amit szüleinek adott. A források szerint a kiadó a kinyomtatott 1000 példány felét a következő évben új címlappal ellátva, mint második, olcsóbb kiadást hozta forgalomba. A kőnyomatú borítók Grimm Vince pesti műhelyében készültek. Az elsőn a főhős ágaskodó lován, a hátsón pedig az óriással viaskodva látható. Kötetünk az első kiadás 500 példányából származik.Így eredetileg megvoltak a kőnyomatos borítók, de az idők során sajnos az első elveszett.

Mindkét kötet a pesti piarista rendház könyvtárában volt, mely teljes egészében a Központi Könyvtár állományába került beolvasztásra. Mint a fotókon is látszik, a kötetek sajnos rossz fizikai állapotban vannak. Restaurálásukra pályázaton igyekszünk forrást keresni. Reményeink szerint rövidesen megújulva mutathatjuk be őket a látogatóknak.

 

Esemény ideje
2022. 09. 15. – 14:09