Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

"Experimentum", kísérleti fizika

A piarista rend oktatásának mindig fókuszában volt a természettudományos oktatás. A rendalapító, Kalazanci Szent József a szegény sorsú diákok nevelésében az írás és olvasás mellett a praktikus ismereteket, elsősorban a matematika oktatását kiemelten végezte.

2022. 09. 27. – 09:28

Könyvajánlók

Az Ige asztalánál

Az Ige asztalánál : Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról / Lukács László . — Budapest : Vigilia, 2009. — 456 p. ; 22 cm

Kisszeben. Piarista Gimnázium

A Sáros vármegyei Kisszeben városába Desewffy István adománya folytán kerültek a piaristák. Ő ugyan nem iskolai célra adta az adományt, de a kisszebeni polgárok és velük egyetértésben Halápy Konstantin tartományfőnök az 1739. június 3-án kelt alapítólevél birtokában iskolát alapítottak 1740-ben. Eleinte polgári házakban folyt a tanítás. Az új kollégium alapkövét 1745-ben helyezték el, amelyre évtizedek alatt épült fel a sajátos, négyszög alakú iskola és rendház 1784-re. Az iskola mellett konviktus is működött, ezt II. József rendelete bezáratta. A 19. században kisgimnázium volt, többszöri zszüneteltetéssel. 1912-től fokozatosan 8 osztályos gimnáziummá fejlődött, aránylag kevés tanulóval.

1919 januárjában a város csehszlovák megszállás alá került, és ez év augusztusában a hatóság megszüntette a gimnáziumot a csekély létszámra hivatkozva. A rend az iskola épületét 1922-ben bérbe adta a városnak. Ezzel a piaristák jelenléte is megszűnt a városban. Itt végezte tanulmányait Csontváry Kosztka Tivadar festőművész és Tomek VInce piarista generális.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Budapest, Mikes K., 2007. p. 54.)

Intézmények működése az évszámok tükrében:

 • Residentia: 1740-1781
 • Domus: 1781-1922
 • Iskola:
  • Gramm. (1-4. gimn., 5-8. évf.): 1740-1850, 1862-1919
  • Human. (5-6. gim., 9-10. évf.): 1755-1850, 1912-1919
  • Filozófia (7-8. gimn., 11-12. évf.): 1914-1918
  • Konviktus, diákotthon: 1741-1784, 1863-1874, 1889-1896

Külső hivatkozások:

Digitalizált intézménytörténeti írások:

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában (link a Központi Könyvtár katalógusára)

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában

(a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

 • 1834
 • 1835
 • 1841
 • 1847
 • 1848
 • 1864. II. szemeszter
 • 1869
 • 1870
 • 1871 (TF sorozat)
 • 1876
 • 1877
 • 1878

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:

 • 1784. szept.: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1018/1784)
 • 1807. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1018)
 • 1838.: Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum (E 1075)