Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

"Experimentum", kísérleti fizika

A piarista rend oktatásának mindig fókuszában volt a természettudományos oktatás. A rendalapító, Kalazanci Szent József a szegény sorsú diákok nevelésében az írás és olvasás mellett a praktikus ismereteket, elsősorban a matematika oktatását kiemelten végezte.

2022. 09. 27. – 09:28

Könyvajánlók

Léva. Piarista gimnázium

A Bars vármegyei Léva városában a Kőszegről áttelepült piaristák nyitottak iskolát 1815-ben. Az adományt a megye vezetősége, Esterházy Miklós herceg, Marczibányi István és öccse, Imre, valamint a helybeli és környékbeli nemesek biztosították. Az iskola kijelölt helye az 1786-ban feloszlatott ferences kolostor volt. Leromlott állapotából csak 1815-re tudták helyreállítani. Az egykori ferences templomot és rendházat Ugróczy Ferenc piarista házfőnök-igazgató 1815. október 19-én vette át a Vallásalaptól. November 5-én kezdték meg a piaristák a tanítást a négy alsó gimnáziumi osztályban. A felsőbb osztályokat egyházi és világi támogatással 1816-ban nyitották meg. 1848 és 1850 között a tanítás szünetelt. 1851-ben az Esterházy-uradalom segítségével kisgimnáziumként újra működhetett. Bars vármegye és Léva városa szorgalmazására előbb 6, majd 8 osztályos főgimnáziummá fejlődött. A szükséges bővítés 1885-ben Simor János hercegprímás, Bars vármegye és a minisztérium támogatásával kezdődött. Az új gimnáziumot 1886. szeptember 5-én avatták fel, 1912-ben megnyitották a Tanítók Házát 21 növendék számára. Az 1918/1919. tanévre már 408 tanuló iratkozott be, de 1919 februárjában a csehszlovák hatóságok átmenetileg bezárták az iskolát, majd újabb rövid működés után május 9-én véget ért a magyar nyelvű oktatás. 1919. december 1-jén a csehszlovák hatóság reálgimnáziumot nyitott a volt piarista iskolában, részben magyar nyelvű oktatással. A lévai rendházat a piaristák 1922. június 17-én szerződéssel átadták a római katolikus egyházközségnek.

1938 novemberében az I. bécsi döntés az anyaországhoz csatolta Lévát. A város vezetősége kérte a piaristák visszatérését, a külső és belső feltételek azonban ezt nem tették lehetővé. A tatarozáshoz szükséges pénz hiánya, valamint a II. bécsi döntésben visszakerült három erdélyi piarista iskola és rendház ügye az idő rövidsége miatt is háttérbe szorította a visszatelepedés megoldását.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Budapest, Mikes K., 2007. p. 52.)

Intézmények működése az évszámok tükrében:

 • Domus: 1815-1922
 • Iskola:
  • Gramm. (1-4. gimn., 5-8. évf.): 1815-1849, 1851-1919
  • Human. (5-6. gim., 9-10. évf.): 1816-1849, 1881-1919
  • Filozófia (7-8. gimn., 11-12. évf.): 1883-1919
  • Konviktus, diákotthon: 19. század

Külső hivatkozások:

Digitalizált intézménytörténeti írások:

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában

 (link a Központi Könyvtár katalógusára)

 

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában

(a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

 • 1823. II szemeszter
 • 1828. I. szemeszter
 • 1828. II. szemeszter
 • 1840. II. szemeszter
 • 1841. II. szemeszter
 • 1846. II. szemeszter
 • 1847. II. szemeszter
 • 1853
 • 1854
 • 1855
 • 1856
 • 1857
 • 1859
 • 1860
 • 1864. II. szemeszter
 • 1865. II. szemeszter
 • 1867. II. szemeszter
 • 1868
 • 1869
 • 1870
 • 1871
 • 1872
 • 1873
 • 1874
 • 1875
 • 1876

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:

 • 1816. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1817. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1137.)
 • 1820. II. szemeszter: Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
 • 1822.: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1823. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1824.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1825.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1829: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1832. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1833. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1833. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1834.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1836.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1837. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1838. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1839.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1843.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1086)