Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Mosonmagyaróvár. Piarista gimnázium

Zsidanics István táblabíró, Moson vármegye főadószedője és felesége két fiatalon elhunyt piarista fia emlékére végrendeletben a rendre hagyta vagyonát iskolaalapítás céljára. Az első három piarista 1739 őszén érkezett a városba, és november 3-án meg is kezdték a tanítást. Ez lett Moson megye első és hosszú időn át egyetlen középiskolája. A tanulók a környékbeli német, horvát és magyar ajkú családokból kerültek ki. A diákság létszáma a 18. században 130–230 között mozgott. Az 1777. évi Ratio educationis nyomán a tanítás nyelve német lett, a gimnázium pedig elnéptelendett. A Helytartótanács ezért bezáratta az iskolát, majd csak 1798-ban indulhatott újra. 1806-tól már 6 osztályos iskola 203 tanulóval. Az oktatás nyelve 1861-től vált magyarrá. 1911-től főgimnázium, az első érettségi 1915-ben volt. 1948-ban államosították, majd 1950 nyarán a piaristákat deportálták a városból. Az iskola kápolnája 1961-ig a helyi plébánia kezelésében volt, majd az állami gimnázium előadóteremmé alakította át. A rendszerváltás kezdetén 1990-ben az egyházmegye és az egyházközség „Keresztény Általános Iskolát” nyitott az épületben, amelyet a piarista rend 1994-ben vett át, és 12 évfolyamos iskolaként működtet. 2006-tól a kétszemélyes piarista közösség a váci rendházhoz tartozik sedes filialisként.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 57-58.)

Intézmények működése az évszámok tükrében:

 • Residentia: 1739-1788, 1799-1808, 1994-2001
 • Domus: 1808-1950, 2001-2006
 • Plébánia: 1948-1950
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1946-1948
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1739-1788, 1799-1850, 1854-1948, 1994-
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.): 1760-1777, 1801-1850, 1911-1948, 1994-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1913-1948, 1995-
  • Konviktus / diákotthon: 1945-1948

Külső hivatkozások:

Digitalizált intézménytörténeti írások:

 • A gymnasium története, 1739-1894. In: A Kegyes Tanítórendiek vezetése alatt álló Magyar-Óvári Gymnasium értesítője az 1893-94ik tanévről / közli Rappensberger Vilmos. - Győrött, 1894.
 • Rappensberger Vilmos: A Magyar-Óvári tornacsarnok. - Klny. az 1898/9. évi értesítőből. - Győr : Győregyházmegyei Könyvsajtó, 1899.

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában

 (link a Központi Könyvtár katalógusára)

 

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában

(a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

Elemi

 • 1864. II. szemeszter

Gimnázium

 • 1806. II. szemeszter
 • 1807. II. szemeszter
 • 1808. II. szemeszter
 • 1810. II. szemeszter
 • 1814. II. szemeszter
 • 1823. II. szemeszter
 • 1824. II. szemeszter
 • 1834. II. szemeszter
 • 1835. II. szemeszter
 • 1836. II. szemeszter
 • 1837. II. szemeszter
 • 1839. II. szemeszter
 • 1840. II. szemeszter
 • 1841. II. szemeszter
 • 1845. II. szemeszter
 • 1846. II. szemeszter
 • 1847. II. szemeszter
 • 1863. II. szemeszter
 • 1864. II. szemeszter
 • 1865. II. szemeszter
 • 1868
 • 1870
 • 1871 (TF sorozat)
 • 1872

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:

 • 1803. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1804. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1175)
 • 1820. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1822. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1825.: Országos Széchényi Könyvtár 
 • 1826. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár 
 • 1827.: Országos Széchényi Könyvtár 
 • 1828. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár 
 • 1829.: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1830. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
 • 1831.: Országos Széchényi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
 • 1833.: Országos Széchényi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
 • 1834. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1842.: Országos Széchényi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
 • 1843.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1844. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár