Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Nagykároly. Piarista iskolák

A Szatmár megyei Nagykárolyban a szatmári békekötés (1711) egyik szerzője, gróf Károlyi Sándor adott helyet a piaristáknak. Az 1725-ben kelt alapítólevél alapján 1727. szeptember 12-én foglalták el új működési területüket. Hamarosan megkezdték a tanítást, és átvették a ferencesektől a plébániát. Az osztályok száma állandóan szaporodott, ezért gróf Károlyi Antal 1766-ban jóval tágasabb épületet épített számukra. 1769–1769 között új barokk plébániatemplom is épült Kalazanci Szent József titulussal. A titulus megválasztására a rendalapító szentté avatása, aki a gróf fiának volt a védőszentje, adott alkalmat. A plébániát mindig a házfőnök vezette. A kis- majd később nagygimnázium tanítási nyelve – mint minden magyarországi gimnáziumé – 1844-től kezdve magyar volt. Tanulója volt Ady Endre és Jászi Oszkár. Trianon után 1922-től román nyelvű állami gimnázium, majd miután a második bécsi döntés következtében újból magyar terület lett, 1940-től magyar gimnáziumot működtettek a piaristák. Eközben, 1935-től 1940-ig a nagykárolyi rendház adott otthont a romániai rendtartomány noviciátusának. A gimnáziumot, amely 1943-ban Szatmár vármegye volt székházába költözött, 1948-ban újból államosították, 1949. augusztus 15-én pedig a piarista rendházat is feloszlatták, de a plébánia 1983-ig megmaradt piarista kézben. Az iskolában először magyar tanítóképző fiúinternátus, majd egy sor más intézmény működött. A rendszerváltás után 1992-ben Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum alakult. A Szatmári egyházmegye 2005-ben fönntartásába vette. 2004-től a rendház államosított keleti része ismét egyházi tulajdonba került, benne magyar piarista nővérek (Figlie povere di S. Giuseppe Calasanzio) nyitottak árvaházat kislányok számára 2005-ben.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 57-58.)

Intézmények működése az évszámok tükrében:

 • Residentia: 1727-1730
 • Domus: 1730-1949
 • Plébánia: 1727-1983
 • Iskola:
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1727-1923, 1940-1948
  • Konviktus / diákotthon: 1911-1923, 1942-1948

Külső hivatkozások:

Intézménytörténeti írások:

Haim József: A Róm. Kath. Főgymnasium története, 1727-1895. In: A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykárolyi r. kath. főgimnasium értesítője az 1895-96. iskolai évről

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában

 (link a Központi Könyvtár katalógusára)

 

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában

(a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

Gimnázium

 • 1816. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1826. II. szemeszter
 • 1827. II. szemeszter 
 • 1828. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1829. II. szemeszter
 • 1830. II. szemeszter
 • 1831. II. szemeszter
 • 1833. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1834. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1835. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1836. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1840. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1841. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1842. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1845. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1846. II. szemeszter (Gimnázium)
 • 1852. II. szemeszter (Algimnázium)
 • 1853. II. szemeszter (Algimnázium)
 • 1855. (Algimnázium)
 • 1856. (Algimnázium)
 • 1857. (Algimnázium)
 • 1858. (Algimnázium)
 • 1864. (Algimnázium)
 • 1867. II. szemeszter (Algimnázium)
 • 1871 (TF sorozat)
 • 1872. (Gimnázium)
 • 1873. (Gimnázium)
 • 1875. (Gimnázium)
 • 1876. (Gimnázium)

Királyi Felső Elemi és Leányiskola (a piarista rend az igazgatót és a hittanárt adta az intézményhez)

 • 1846. II. szemeszter (Kiráiyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1847. II. szemeszter (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1857. (Leánynevelő)
 • 1863. II, szemeszter (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1864. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1874. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1876. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1878. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1881. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1882. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1883. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1885. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)
 • 1886. (Királyi Felső Elemi és Leányiskola)

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:

Gimnázium:

 • 1792.: London, British Library (Hung.l.a.85/25.). Országos Széchényi Könyvtár (xeroxmásolat)
 • 1801. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1342)
 • 1815. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1821. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1847. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár

Elemi iskola:

 • 1813. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1342.)