A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997

Főcím: 
Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum
Alcím: 
A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997
Szerző: 
Léh István SchP (adatgyűjt.)
Koltai András (sajtó alá rend.)
Jelenits István SchP (bev.)
Balanyi György (függelék)
Kiadás helye: 
Budapest
Kiadó: 
METEM
Megjelenés éve: 
1998
Sorozati cím: 
METEM könyvek
Sorszám: 
21.
ISSN: 
1217-2669
ISBN: 
963-8472-41-3
Ismertető: 


Léh István (1890-1983) piarista több mint ötven évig volt a novíciusok elöljárója Vácon és Budapesten, és emellett évtizedekig dolgozott a magyar piaristák történeti névtárának összeállításán. A rendtartomány levéltárából (familiákból, rullákból, suffragiumokból) gyűjtött adatokat öt darab, fióknyi dobozt megtöltő cédulakatalógusban rögzítette. Gyűjteményéből 1990-ben számítógépes adatbázis, 1998-ban pedig nyomtatott kötet készült, amely a Magyarországon valaha élt piarista szerzetesek legfontosabb életrazi adatait (születés, szerzetesi fogadalmak, halálozás, működésük évenkénti bontásban) taralmazza a kezdetektől napjainkig.
A kötet mutatóiból az egyes piaristák kikereshetők szerzetesi nevük (a 18. század közepéig kizárólag ezt használták), a rendbe belépési idejük és rendtartományuk szerint szerint is. (Az első magyarországi piaristák ugyanis a lengyel és német provinciákból érkeztek, a 20. század politikai változásai nyomán pedig sokan az új, szlovákiai és a a romániai rendtartományok tagjai lettek.) A kötet függelékében megtalálható a rendtartomány Balanyi György által írt rövid, latin nyelvű története, a rendházak, provinciálisok, piarista püspökök és akadémikusok jegyzéke.
Az elektronikus kiadás számára a kötetet 2020-ban a szerkesztő újratördelte, így az formájában kevéssé eltér az eredeti, nyomtatott kiadástól. Ugyanakkor javította a sajtóhibákat, az alfabetikus besorolási hibákat, és pótolt egyes nyilvánvaló hiányokat is.
 

Főtéma: 
Digitális dokumentum: