Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

"Experimentum", kísérleti fizika

A piarista rend oktatásának mindig fókuszában volt a természettudományos oktatás. A rendalapító, Kalazanci Szent József a szegény sorsú diákok nevelésében az írás és olvasás mellett a praktikus ismereteket, elsősorban a matematika oktatását kiemelten végezte.

2022. 09. 27. – 09:28

Léva. Piarista gimnázium

Intézmény rövid története

A Bars vármegyei Léva városában a Kőszegről áttelepült piaristák nyitottak iskolát 1815-ben. Az adományt a megye vezetősége, Esterházy Miklós herceg, Marczibányi István és öccse, Imre, valamint a helybeli és környékbeli nemesek biztosították. Az iskola kijelölt helye az 1786-ban feloszlatott ferences kolostor volt. Leromlott állapotából csak 1815-re tudták helyreállítani. Az egykori ferences templomot és rendházat Ugróczy Ferenc piarista házfőnök-igazgató 1815. október 19-én vette át a Vallásalaptól. November 5-én kezdték meg a piaristák a tanítást a négy alsó gimnáziumi osztályban. A felsőbb osztályokat egyházi és világi támogatással 1816-ban nyitották meg. 1848 és 1850 között a tanítás szünetelt. 1851-ben az Esterházy-uradalom segítségével kisgimnáziumként újra működhetett. Bars vármegye és Léva városa szorgalmazására előbb 6, majd 8 osztályos főgimnáziummá fejlődött. A szükséges bővítés 1885-ben Simor János hercegprímás, Bars vármegye és a minisztérium támogatásával kezdődött. Az új gimnáziumot 1886. szeptember 5-én avatták fel, 1912-ben megnyitották a Tanítók Házát 21 növendék számára. Az 1918/1919. tanévre már 408 tanuló iratkozott be, de 1919 februárjában a csehszlovák hatóságok átmenetileg bezárták az iskolát, majd újabb rövid működés után május 9-én véget ért a magyar nyelvű oktatás. 1919. december 1-jén a csehszlovák hatóság reálgimnáziumot nyitott a volt piarista iskolában, részben magyar nyelvű oktatással. A lévai rendházat a piaristák 1922. június 17-én szerződéssel átadták a római katolikus egyházközségnek.

1938 novemberében az I. bécsi döntés az anyaországhoz csatolta Lévát. A város vezetősége kérte a piaristák visszatérését, a külső és belső feltételek azonban ezt nem tették lehetővé. A tatarozáshoz szükséges pénz hiánya, valamint a II. bécsi döntésben visszakerült három erdélyi piarista iskola és rendház ügye az idő rövidsége miatt is háttérbe szorította a visszatelepedés megoldását.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Budapest, Mikes K., 2007. p. 52.)

Kronológia
  • Domus: 1815-1922
  • Iskola:
    • Gramm. (1-4. gimn., 5-8. évf.): 1815-1849, 1851-1919
    • Human. (5-6. gim., 9-10. évf.): 1816-1849, 1881-1919
    • Filozófia (7-8. gimn., 11-12. évf.): 1883-1919
    • Konviktus, diákotthon: 19. század
Külső hivatkozások
Intézmény földrajzi helye

Az egykori iskola helye a Google térképén:

Az egykori piarista rendház helye a Google térképén: