Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

"Experimentum", kísérleti fizika

A piarista rend oktatásának mindig fókuszában volt a természettudományos oktatás. A rendalapító, Kalazanci Szent József a szegény sorsú diákok nevelésében az írás és olvasás mellett a praktikus ismereteket, elsősorban a matematika oktatását kiemelten végezte.

2022. 09. 27. – 09:28

Nagykanizsa. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda
Intézmény rövid története

Gróf Batthyány Lajos nádor, Nagykanizsa földesura Somogy és Zala műveletlenségén úgy kívánt segíteni, hogy végrendeletileg piarista kollégiumot alapított Nagykanizsán. Alapít­ványát Mária Terézia 1765-ben jóváhagyta, de amikor a háromtagú piarista tanári kar megérkezett a városba, csak egy katonai lakást  és kaszárnyaépületet biztosítottak számukra, vala­mint az épülőfélben lévő Nepomuki Szent János-templomot. Ugyan már 1765-ben megkezdődött a tanítás, de az iskola anyagi forrásai sokáig szűkösek maradtak. 1867-ig kisgimnáziumként működött, majd 1871-re nyolcosztályos iskolává fejlődött Batthyány  Fülöp herceg, és a zalavári apátsági javak birtokosa, a göttweigi apát támogatásával, valamint a városi bizottság  segítségével. Az első érettségit 1872-ben tar­tották. Az iskola épülete eközben erősen elavult. A rend és a város sokáig tárgyalt új gimnáziumi épület emeléséről, majd 1904-ben a  rendházat és a gimnáziumot „ideiglenesen” a Sugár úti volt honvédlaktanyában szállásolták el. Ez az épület 20 esztendeig adott otthont az iskolának és rendháznak. Végül 1923-ban a rendház és a gimnázium beköltözött a Sugár úti épülettel szomszédos, 19. század végén épült kétszintes Frigyes laktanyába, amelyet iskolának, rendháznak és konviktusnak alakítottak át. A piarista konviktus 50 tanulót tudott fogadni, és 1948-ban a 400 fős gimnáziummal együtt államosították. 1935-ben épült a jelenlegi piarista templom a Sugár út és a Királyi Pál utca sarkán az 1934-ben szentté avatott Pirotti Pompilius piarista tiszteletére. 1948-ban önálló plébániatemplommá lett, és a Szent Imre nevet kapta. Jelenleg a Kaposvári egyházmegye tulajdona. A rendszerváltás után, 1992-től a visszaköltözött piaristák először általános iskolát, később a megkapott épületek arányában 12 évfolyamos iskolát nyitottak konviktussal. 2006-ban az önkormányzat által használt utolsó épületszárny is a piaristáké lett. Büszkeségük a sok jeles tanítvány közül: Deák Ferenc, a haza bölcse, Lékai László bíboros, Előd István piarista teológus, Farkas Ferenc zeneszerző.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 57-58.)

Kronológia
 • Residentia: 1765-1826, 1996-2003
 • Domus: 1826-1950, 2003-
 • Plébánia: 1948-1950
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1992-
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1765-1849, 1850-1948, 1996-
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.):1765-1849, 1867-1948, 2000-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1870-1948, 2001-
  • Konviktus / diákotthon: 1928-1948, 2001-
Külső hivatkozások
Intézménytörténeti írások

Kalcsok Leó: A nagykanizsai kath. főgymnasium története. - Nagykanizsa : ifj. Wajdits József Könyvny., 1896.

Emlékkönyv a Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fennállásának 225. évfordulójára (1765-1990) / szerk. Ördög Ferenc és Szebenyi Mária. - Nagykanizsa : Batthyány Lajos Gimnázium, 1990.

Intézmény földrajzi helye