Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Könyvajánlók

Pozsonyszentgyörgy. Piarista gimnázium

Intézmény rövid története

Szelepcsényi György esztergomi érsek 1684. április 27-én kelt végrendeletében a Pozsony megyei Szentgyörgy városában ingatlanokat adományozott piarista kollégium létrehozására. Az érsek halála (1685. január 14.) után a rend prokurátora, Bajar András elérte, hogy már 1685. július 8-án a rendet beiktatták birtokába, sőt I. Lipót király a rendnek adta az evangélikus templomot az iskolaházzal együtt. A tanítást 1687 őszén kezdték meg. A tanulók létszáma fokozatosan növekedett, 1700-ra már 189 tanulójuk volt. 1718 és 1748 között a piaristák vezették a városi plébániat is. Az iskolát II. József 1789-ben bezáratta, de újra megnyílt kisgimnáziumként 1793-ban. Az 1848. évi bezárás után 1856-tól reáliskolaként működött. 1861-től 1871-ig itt volt a rend teológiájának harmadik évfolyama.

Az új iskolaépület az I. világháború kitörése miatt nem készülhetett el. Korábban már 1696-tól és 1806-tól is tanítottak itt filozófiát és teológiát a piarista növendékeknek. Az iskolát a csehszlovák hatóság 1919-ben bezárta. A piaristák az 1930-ban megalakított szlovák provinciába kerültek 1950-ig, a teljes feloszlatásig.

A kommunista diktatúra alatt az épületben katonai és laboratórium raktár volt, majd a rendszerváltás után a rend visszakapta a rendházat. 1995-től egy cég az egész épületet felújította, és ezért cserében nyugati szárnyában irodákat és sörfőzdét rendezett be. A rendház keleti szárnya 2003-ig a szlovákiai tartományfőnökség székhelye volt. A templom ma is piarista igazgatás alatt áll.

Kronológia
 • Residentia: 1685-1695
 • Domus: 1695-1950, 1997-
 • Plébánia: 1716-1748
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1777-1789
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1687-1789, 1793-1849, 1856-1919
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.): 1692-1704, 1763-1777, 1910-1917
  • Konviktus / diákotthon: 1694-1784
Külső hivatkozások
Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • 1863. II. szemeszter - OPKM (E 1631)
 • 1869. - OSZK, DEENK, Debrecen Református
 • 1870. - OPKM, Főapátsági Könyvtár (Pannonhalma)