Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A cseh Károli-Biblia

 A Biblj Swatá… [1596] Kralicei Bibliaként ismert a szakirodalomban. A Kralicei Biblia a cseh kultúrára gyakorolt nyelvi, vallási, irodalmi hatása hasonló, mint a németeknél a Luther-Biblia, az angolok Jakab király Bibliája, vagy hazánkban a Károli Gáspár által készített fordítás.

2022. 09. 22. – 09:16

Temesvár. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum
Intézmény rövid története

A szentannai piarista iskola tanulóinak csökkenő létszáma miatt már 1786-ban felmerült a Temesvárra való áttelepítés gondolata. A végső döntést az 1788. július 31-én kiadott királyi rendelet hozta, amely szerint a piaristáknak Szentannáról a temesvári ferences kolostorba kell költözniük. Az iskola és a rendház befogadására alkalmatlan volt az épület, azért csak a szükséges javítások, átalakítások után 1790 őszén költöztek a piaristák Temesvárra. Az elhagyott ferences kolostor tetőzetét a Ta­nul­mányi Alap támogatásával 1794-ben, a templomot 1807-ben javították, tatarozták. A kisgimnáziumból 1849-re nyolc osztályos főgimnázium lett, tekintve, hogy az egész Bánság egyetlen középfokú iskolája volt. 1862-ben a temesvári püspök vállalta a felső osztályok öt tanárának ellátását. A város rendezése során 1908/09-ben a rendház és a gimnázium számára új, hatalmas épületet emeltek, minthogy a rend egyik legnépesebb iskolája volt. A Romániához került városban 1920 után a tanulói létszám fokozatosan csökkent, ezért 1923-tól román nyelven kellett oktatni, csak a hittant és az anyanyelvet tanulhatták saját nyelven a tanulók. A piaristák sikertelenül próbálkoztak a német és a magyar nyelvű tagozat bevezetésével. Csak a hittannal kapcsolatos Mária Kong­regációban volt szabad magyar nyelvet használni. A temesvári iskola és a rendház a rend tulajdonában maradt román
nyelvű intézményként, és az 1925-ben megalakult Romániai Provincia tagjaként működött 1948-ig.

Az államosítás után az épületet a Műszaki Egyetem használta, de a templomban 2005 végéig piaristák látták el a szolgálatot. 2006 végén a rend jogilag  visszakapta az épületet, amelynek egy részében azóta a temesvári egyházmegye által fönntartott Gerhardinum Lí­­ceum otthona lett.

Kronológia
 • Domus: 1790-1949
 • Iskola:
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1790-1948
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.):1790-1948
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1849-1948 2001-
  • Konviktus / diákotthon: 1807-1948

 

Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • Elemi:
  • 1841. II. szemeszter - OSZK (Ért. 1990)
 • Gimnázium:
  • 1807. II. szemeszter - OSZK (Ért. 1989)
  • 1809. II. szemeszter - OSZK
  • 1826. II. szemeszter - OSZK
  • 1832. II. szemeszter - OSZK
  • 1834. II. szemeszter - OSZK
  • 1842. II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.)
  • 1850. I-II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.)
  • 1863. - OSZK, OPKM, DEENK, Református Debrecen, Főapátsági Könyvtár Pannonhalma
  • 1866. - OSZK, OPKM, DEENK, Református Debrecen
 • Líceum:
  • 1846. - OPKM (xm)
  • 1847. - OPKM (xm)
  • 1848. - OPKM (xm)