Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Trencsén. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
piaristické gymnázium jozefa braneckého v trenčíne
Intézmény rövid története

Az 1773-ban feloszlatott jezsuita kollégiumot 1776 augusztusában Mária Terézia a piaristákra bízta, és külön alapítványt rendelt a noviciátus fenntartására.  Az első piarista házfőnök, Ugronovics Gergely 1776. november l-jén vette át az épületeket, és már november 7-én megkezdte a tanítást a héttagú piarista közösség. Az ünnepélyes beiktatásra 1777-ben került sor.

A templomot és a rendházat a jezsuiták 1653–1657 között építették barokk stílusban. 1784-ben be kellett zárni a nemesi konviktust. 1849 után csak kisgimnáziumként működött az iskola, amelyben 1850-től bevezették a szlovák nyelvű oktatást. A magyar nyelvű tanítás (a német és a szlovák mellett) 1860-tól lépett érvénybe. A piarista noviciátus 1848-ig működött a trencséni kollégiumban. Az iskolát magyar szellemiségű, sovinisztának kikiáltott oktatása miatt 1919-ben bezárták a csehszlovák hatóságok. A rendházat 1921. február 1-jén kelt rendeletével a trencséni főispán bérbe vette a rendtől a gimnáziumban levő patika
kivételével. A csehszlovák állam renoválta a régi rendházat, a templomot, és befejezte a félbemaradt új rendház építését. Braneczky József házfőnök 1920-ban konviktust nyitott az épületben, ez biztosította az ott élő rendtagok ellátását. A piaristák és a csehszlovák hatóságok közti hosszú tárgyalás eredményeként a Szent­szék 1930. július 6-án kelt iratával megalkotta az önálló Szlovákiai Piarista Rendtartományt kilenc házzal, delegatus provinciális veze­té­sével.

1938-ban megnyílt Trencsénben a szlovák tannyelvű piarista gimnázium, ezzel a rend megkezdte az új provinciában hivatásszerű működését az 1948-as  államosításig. A rendszerváltás és Szlovákia önállósulása lehetővé tette az 1990-es évek első felében, hogy az újra éledő szlovák provincia iskolát nyisson, és a
templomot a rendházzal együtt visszakapja.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 64.)

Kronológia
 • Domus: 1776-1950, 1990-
 • Iskola:
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): ???-1918, 1938-1948, 1990-
  • Konviktus / diákotthon: 1778-1784, 1909-1948
Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • 1803. II. szemeszter - OSZK (Ért. 2025)
 • 1805. II. szemeszter - OSZK
 • 1818. II. szemeszter - OSZK
 • 1825. II. szemeszter - OSZK
 • 1830. II. szemeszter - OSZK
 • 1832. II. szemeszter - OSZK, Főszékesegyházi Könyvtár (Esztergom)
 • 1833. II. szemeszter - OSZK
 • 1836. II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.)
 • 1845. II. szemeszter - OSZK (Ért. 2021)
 • 1863.  - OSZK (Ért. 2025)
 • 1865. - OSZK