Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Vác. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Piarista Gimnázium és Kollégium. Vác
Intézmény rövid története

A török hódoltság idején csaknem elpusztult város a 18. század elején gyors fejlődésnek indult. Gróf Kollonich Zsigmond váci püspök gondoskodni akart a város lelkipásztori ellátásáról és az ifjúság neveléséről, és 1714. október 3-án kelt alapítólevelében alapítványt rendelt az iskola javára, a fönntartáshoz hiányzó összeg fejében pedig a piaristákra bízta a váci felsővárosi plébánia ellátását. Az első piaristák 1714 őszén érkeztek Vácra Zajkányi Lénárt vezetésével, és megkezdték a tanítást. 1716-ban Kollonich püspök Bécsbe került, és a plébánia elvesztése miatt nehéz helyzetbe jutó rendtagokat 1725- ben Berkes András váci nagyprépost segítette ki saját házának rendi célra történő felajánlásával. 1733-ra már hatosztályos lett az intézet 325, majd 400 tanulóval. Berkes András nagyprépost telkén rendház és templom is épült 1727-re. 1733-tól humanista osztályt, majd 1764-től filozófiai kurzust indítottak.

1762-ben gróf Migazzi Kristóf püspök, aki rendszeresen támogatta a piaristák munkáját, szegény nemesi ifjak számára nevelőintézetet állított fel. Ez 1767-ben beolvadt a Mária Terézia által alapított Theresianum nemesi konviktusba. Ezt 1784-ben II. József megszüntette. 1785-ben ugyancsak II. József az elűzött domonkosok épületébe helyezte át az iskolát 10 évig. 1806-ban és 1848-ban háborús megpróbáltatások érték az iskolát, de 1880-ig főgimnáziummá fejlődött. 

1852-ben itt állították föl a rendtartomány akkori egyetlen noviciátusát, amely 1947-ig működött. A szűknek bizonyuló iskolaépület bővítésére az 1940/1941-ben új iskola épült a 19. század végi Schuster Konstantin-féle szárny mellé a Székesegyház téren. Az avatóünnepélyt 1941. szeptember 7-én tartották meg. A régi gimnázium üres termeiben diákotthont alakítottak ki. Az 1948-as államosítás után gimnáziumot, majd gépipari technikumot rendeztek be az épületben.

A rendszerváltást követően 1990. július 29-én, a templom búcsúnapján jelentek meg újra a piaristák Vácott. Ismét ide költözött a noviciátus, majd 1991-ben újra indult a 4, később 8 évfolyamos gimnázium.

Kronológia
 • Residentia: 1714-1732?
 • Domus: 1732-1950, 1990-
 • Plébánia: 1714-1719
 • Iskola:
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1714-1948
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.):1733-1849, 1870-1948, 1991-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1764-1775, 1797-1849, 1880-1948, 1993-
  • Konviktus / diákotthon: 1942-1948, 2005-
  • Szeminárium: 1715-1717, 1754-1761
Intézménytörténeti írások
Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • Gimnázium
  • 1801. II. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1805. I. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1808. I. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1811. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1813. I. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1813. II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.), Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1814. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1816. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1817. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1818. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1819. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1820. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1828. I. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1828. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1829. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1829. II. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1830. I. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1830. II. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1831. I. szemeszter - OSZK (Kisnyt.), OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1831. II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.), Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1832. I. szemeszter - OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1835. I. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1837. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1838. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1838. II. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1839. I. szemeszter - OSZK, OPKM
  • 1839. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1840. I. szemeszter - OPKM
  • 1844. II. szemeszter - OPKM
 • Líceum
  • 1837. - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1838. OPKM (E 2249), OSZK (Ért. 2082)
  • 1841. - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1843. - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1845. - Váci Egyházmegyei Könyvtár