Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvajánlók

Az Ige asztalánál

Az Ige asztalánál : Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról / Lukács László . — Budapest : Vigilia, 2009. — 456 p. ; 22 cm

Vác. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Piarista Gimnázium és Kollégium. Vác
Intézmény rövid története

A török hódoltság idején csaknem elpusztult város a 18. század elején gyors fejlődésnek indult. Gróf Kollonich Zsigmond váci püspök gondoskodni akart a város lelkipásztori ellátásáról és az ifjúság neveléséről, és 1714. október 3-án kelt alapítólevelében alapítványt rendelt az iskola javára, a fönntartáshoz hiányzó összeg fejében pedig a piaristákra bízta a váci felsővárosi plébánia ellátását. Az első piaristák 1714 őszén érkeztek Vácra Zajkányi Lénárt vezetésével, és megkezdték a tanítást. 1716-ban Kollonich püspök Bécsbe került, és a plébánia elvesztése miatt nehéz helyzetbe jutó rendtagokat 1725- ben Berkes András váci nagyprépost segítette ki saját házának rendi célra történő felajánlásával. 1733-ra már hatosztályos lett az intézet 325, majd 400 tanulóval. Berkes András nagyprépost telkén rendház és templom is épült 1727-re. 1733-tól humanista osztályt, majd 1764-től filozófiai kurzust indítottak.

1762-ben gróf Migazzi Kristóf püspök, aki rendszeresen támogatta a piaristák munkáját, szegény nemesi ifjak számára nevelőintézetet állított fel. Ez 1767-ben beolvadt a Mária Terézia által alapított Theresianum nemesi konviktusba. Ezt 1784-ben II. József megszüntette. 1785-ben ugyancsak II. József az elűzött domonkosok épületébe helyezte át az iskolát 10 évig. 1806-ban és 1848-ban háborús megpróbáltatások érték az iskolát, de 1880-ig főgimnáziummá fejlődött. 

1852-ben itt állították föl a rendtartomány akkori egyetlen noviciátusát, amely 1947-ig működött. A szűknek bizonyuló iskolaépület bővítésére az 1940/1941-ben új iskola épült a 19. század végi Schuster Konstantin-féle szárny mellé a Székesegyház téren. Az avatóünnepélyt 1941. szeptember 7-én tartották meg. A régi gimnázium üres termeiben diákotthont alakítottak ki. Az 1948-as államosítás után gimnáziumot, majd gépipari technikumot rendeztek be az épületben.

A rendszerváltást követően 1990. július 29-én, a templom búcsúnapján jelentek meg újra a piaristák Vácott. Ismét ide költözött a noviciátus, majd 1991-ben újra indult a 4, később 8 évfolyamos gimnázium.

Kronológia
 • Residentia: 1714-1732?
 • Domus: 1732-1950, 1990-
 • Plébánia: 1714-1719
 • Iskola:
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1714-1948
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.):1733-1849, 1870-1948, 1991-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1764-1775, 1797-1849, 1880-1948, 1993-
  • Konviktus / diákotthon: 1942-1948, 2005-
  • Szeminárium: 1715-1717, 1754-1761
Intézménytörténeti írások
Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • Gimnázium
  • 1801. II. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1805. I. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1808. I. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1811. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1813. I. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1813. II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.), Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1814. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1816. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1817. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1818. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1819. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1820. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1828. I. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1828. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1829. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1829. II. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1830. I. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1831. I. szemeszter - OSZK (Kisnyt.), OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1831. II. szemeszter - OSZK (Kisnyt.), Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1832. I. szemeszter - OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1835. I. szemeszter - OSZK, OPKM, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1837. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1838. I. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1838. II. szemeszter - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1839. I. szemeszter - OSZK, OPKM
  • 1839. II. szemeszter - OSZK, Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1840. I. szemeszter - OPKM
  • 1844. II. szemeszter - OPKM
 • Líceum
  • 1837. - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1838. OPKM (E 2249), OSZK (Ért. 2082)
  • 1841. - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1843. - Váci Egyházmegyei Könyvtár
  • 1845. - Váci Egyházmegyei Könyvtár