Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Könyvajánlók

Dogmafejlődés, dogmaértelmezés

Budapest : Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya : L' Harmattan, 2012. — 190, [1] p. ; 23 cm . — (Jezsuita könyvek : Isten és tudomány)

Bibliotheca Bajtaiana

A Piarista Központi Könyvtár állományát különleges értékű gyűjteménnyel gazdagította a pesti rendház könyvtára, melyet a 20. század elején vontak össze a  Központi Könyvtár gyűjteményével. A pesti rendház könyvtára nagyon jelentős állománnyal rendelkezett, több jelentős piarista szerzetes könyvhagyatéka gazdagytotta gyűjteményét. Ezek közt is kiemelkedik Bajtay Antal (1717-1775) piarista szerzetes, erdélyi püspök magánkönyvtára.

A kötetek a könyvtár tematikus csoportosításban elrendezett gyűjteményében rejtőzött. 2010-es években nylít arra mód, hogy muzeális könyvtári terünkben fizikailag is rekonstruáljuk ezt a főpapi magánkönyvtárat. A kötetek kötései szép, gondosan kivitelezett, aranyozott barokk kötések, melyek közül sokon felfedezhető egy egységes könyvkötési koncepció is. Így a könyvtár rekonstrukciója után egy nagyon szép, barokk magánkönyvtár áll előttünk, mely különleges kötetek sorát tartalmazza, és rajtuk keresztül nagyon érdekes történetek és egy különleges életút, egy tudós, tanár, püspök személye tűnik elő könyvein keresztül.

Ezt a könyvtárat szeretnénk ezen az oldalon bemutatni.

Bajtai Antal életútja

Bajtay Antal püspök életrajzát
a linkre kattintva olvashatja.
Bajtay Antal portréja

 

Bajtay Antal fontosabb művei a Piarista Központi Könyvtárban

Bibliotheca Bajtaiana

Végrendeletét Aradon betegségében írta. Könyvtáráról így rendelkezett: "Pozsonyban levő könyvtáramat, két földtekémet, feszületes órámat s összes nálam levő könyveimet a kegyes tanítórend magyarországi tartományának hagyom, arra kérve a tartományfőnök urat, hogy azokat bölcs belátása szerint egyik rendháznak juttassa. A könyvek közé vegyült iratokat pedig anélkül, hogy azokat elolvasná, hamvassza el."

A birtokbavétel nem volt zökkenőmentes, mert a végrendeletet a kamara megtámadta. A nehézségeken azonban úgy tűnik sikerült úrrá lenni, mert a könyvtár végül a rend tulajdonába került. A tartományfőnök döntése értelmében a kötetek a pesti rendház állományát gyarapították. A kötetekbe több éves munka során kézzel beírták a címlapokra a könyvtár tulajdonosi bejegyzését: "Bibliothecae Pestanae Scholarum Piarum Ex Libris Bajtayanis ..." (illetve ennek rövidített vagy bővített változatait). E mellett a 19. század második felében beragasztották a könyvtár nyomtatott ex librisét is, amiben a helyrajzi jelzetet is be lehetett vezetni. A kötetek nem képeztek különálló gyűjteményt, hanem a könyvtár tematikus egységeibe osztották be a köteteket.

A Bajtay Könyvtár állományáról nem maradt fenn leltár, vagy kötetkatalógus. Sem a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, sem a Gyulafehérvári Főegyházmegyei levéltára, sem a Magyar Országo Levéltár nem őriz ilyen nyilvántartást.

A könyvtári állomány rekonstrukciójakor a kéziratos bejegyzések alapján vált lehetővé a könyvek elkülönítése. A kiemelt köteteket a könyvtár muzeális könyvtári kiállítóterében helyeztük el.

Jelenleg folyik a könyvtár gyűjteményének számítógépes feldolgozása. Jelenleg kb. 1000 mű számítógépes leírása kereshető a Központi Könyvtár katalógusában. Még kb. 200 mű vár feldolgozásra.

A könyvtár kialakításakor törekedtek a reprezentatív,  egységes, barokk könyvtár kialakítására. A kötetek döntő többsége szépen aranyozott gerincű barna, néha márványozott bőrkötés. Látható, hogy a tulajdonos által tudatosan vásárolt kötetek többségét Bajtay kívánsága szerint újrakötötték. Két kötéstípus tanuskodik is erről az egységesítő törekvésről: A folio és negyedrét kötetek egy részét egységes kötésbe kötötték. Mindkét méretnél a gerincmezők középdíszei egy virágtövön ülő, jobbra néző madarat ábrázolnak. Mindkét méretnél ugyanaz a motívum jelenik meg különböző méretben. Ez az egységes kötés azonban a könyvtár könyveinek csak egy részén jelenik meg. Mégis a könyvtár szép, egységes nagyrészt barokk könyvtár külsejét ölti.

Ugyanakkor a kötetek korát, tartalmát tekintve azt mondhatjuk, hogy a tulajdonosnak nem volt célja egy reprezentatív, bibliofil értékű könyvtár létrehozása. A gyűjtést gyakorlati, használati szempontok vezérelték.

Különös régiségek közül mindössze 10 antikvával, XVI századi kötettel rendelkezett Bajtay. Ezek sem reprezentatív, inkább használati példányok. 17. századi kiadvány pedig 27 db van.  Kivétel nélkül klaszikus görög-latin írók művei: Homeros, Vergilius, Cicero, ókeresztény írók: Origenes, Tertulianus. Hiányoznak a különleges, bibliofil kiadványok is. RMK is mindössze egyetlen egy található: Otrokocsi Fóris Ferenc: Examen reformationis Lutheri et Socionum ab A. D. 1517 factae. - Nagyszombat, 1696. kötete. 

Tematikus megoszlás

Történelem 361
Teológia 214
Természettudományok 173
Francia szépirodalom 115
Hadtudományok 33
Irodalomtörténet 33
Jogtudomány 31
Nyelvészet 28
Művészettörténet 22
Német szépirodalom 4
Atlasz 2
Magyar irodalom 0

Nyelvek szerinti megoszlás:

 • Francia: 585 kötet
 • Latin 274 kötet
 • Német: 103 kötet
 • Olasz: 74 kötet
 • Magyar: 6 kötet
 • Görög: 2 kötet
 • Héber: 2 kötet
 • Ószláv: 1 kötet

Possessores

Bajtay könyvtárában kevés possessorbejegyzés található. Bajtay köteteit a halála után, a pesti rendházban beírt bejegyzések alapján tudtuk azonosítani. Ebből Bajtay saját kezű bejegyzése viszonylag kevés kötetben szerepel (34 kötet).

Datált, saját kezű bejegyzések:

Úgy tűnik, hogy a könyvgyűjtést római tartózkodása alatt kezdte meg. Első bejegyzéssel ellátott könyve Paulino Chelucci piarista tanárának matematikai tankönyve.

Az 1745-ben datált kötetek a tanulmányútján vásároltak: egyet Párizsban, egyet pedig Amszterdamban. A pécsi és bécsi időszakból nagyobb számban vannak kötetek. Majd miután püspökké nevezik ki, teljesen megszűnnek a saját kezű bejegyzések. Ugyanakkor más bejegyzések alapján beazonosíthatunk néhányat a püspöksége idején történt gyarapodásból. Természetesen a kiadási évek alapján is lehet ehhez az időszakhoz rendelni köteteket. De ezt az elemzést még nem végeztük el.

 • Ilyenek Bánffy-család ex librisével jelzett kötetek: 28 kötet. Ebből Bánffy György 4 db., Bánffy Kata 1 db,  a többi Bánffy Dénes ex librise
 • Seminarium Sapientiae Incarnatae kötetei: 18 db
 • Teleki Sámuel: 1 db
 • Zalanyi : 2 db
 • Dombi János: 1 db
 • Althann Mihály Károly (váci püspök) (1702-1756): 1 db.
 • Schmeizel M.: 1 db.
 • Iodocus Macer (16. sz.) : 1 antikva
 • Szojka Zsigmond (erdélyi püspök) (1699-1770)
 • Papp Miklós  (Bánffy Délessel) : 1 kötet
 • Cörver studium generale könyvtára supralibros: 1

Különleges, érdekes kötetek

Fizika
 

Nollet, Jean-Antoine (1700-1770)

 Leçons de physique experimentale /
 Par Mr. l'Abbé Nolet (sic!) . —
A Amsterdam : Aux depens de la compagnie,
[1745]. — 3 db ; 17 cm

A kötet részletes bemutatása

 

Földrajztudomány

Salmon, Thomas (1679-1767)

 Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli
del mondo naturale, politico, e morale, con
nuove osservazioni, e correzioni degli antichi,
e moderni viaggiatori. / scritto in inglese dal
signor Salmon . — Seconda edizione riveduta,
corretta, e accresciutta. . — In Venezia [Velence] :
Presso Giambatista Albrizzi, 1738-1766. —
25 db ; 19 cm

A kötet részletes bemutatása

 

Állatorvostudomány

Bourgelat, Claude (1712-1779)

Élémens d'hippiatrique, ou Nouveaux
principes sur la connoissance et sur
le médecine des chevaux / Par M.
Bourgelat . — A Lyon : Chez Henri
Declaustre : Chez Les freres Duplain,
[1751]. — 2 db ; 17 cm

A kötet részletes bemutatása

 

Liturgikus könyvek

Ilarion, Arkhimandrit

[Ószláv nyelvű imakönyv]

Matvoslov / Ilarion Arkhimandrit . —
[Kiev] [Kijev] : [Pecherskaia lavra],
[1738]. — [428[ p. : ill. ; 12o (11 cm)

A kötet részletes bemutatása

 

Nyelvkönyvek

Holderman, Jean Baptiste (1694-1730)

Grammaire Tvrqve, ou methode covrte et
facile, pour apprendre la langve Tvrqve. :
Avec un recueil des Noms, des Verbes,
et des Manieres de parler les plus
necessaires a scavoir, avec plusieurs
Dialogues familiers. / Jean Baptiste
Holderman. — A Constantinople [Istanbul] :
[Ibrahim Müteferrika], 1730. — [13], 194,
[8] p., 2 t. ; 21 cm

A kötet részletes bemutatása