Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története

Cím és szerzőség
Főcím
A debreczeni r. katholikus egyház vázlatos története
Szerző
Chilkó László
Megjelenési adatok
Kiadás helye
Debreczen
Kiadó
Nyomtatott a város könyvnyomdájában
Megjelenés éve
1877
Ismertető

ELŐSZÓ
gyanánt s némi tájékozásul egyet-mást el kell mondanom kitű­zött czélomat illetőleg. Ösmertté tenni a debreczeni r. kath. egyház múltját, fóljegyezni a jelen eseményeit a jövő számára, ez egyik czélja e soroknak. Hogy ez, a rendelkezésemre álló adatok kis száma miatt csak részben sikerült, én érzem első sorban legjobban. Ép ezért e füzetkét egyelőre csak mint" kézirat" -ot kérem tekinteni, annyival is inkább, mert soraimban az egyház édes gyermekéről, az iskoláról, nem szólok, miután a múltra vonatkozó adatok ma még teljesen ösmeretlenek előttem! - S hogy mégis ily hézagos, ily vázlatos munkát bocsátok közre, mentse ki eljárásomat a szeretet és hála, mely nem engedte, hogy a debreczeni r. kath. egyházban oly nevezetes napot, milyen szeretett lelkipásztorunk s főnököm negyedszázados jubilaeuma, emlék nélkül hagyjak elmulni; - ez szintén egyik czélja e füzetkének.

Főtéma