Boldog Celestina Donati

Cím és szerzőség
Főcím
Boldog Celestina Donati
Alcím
Az elhagyott gyermekek anyja
Szerző
Cueva González, Dionisio, Posztós Ildikó Piroska (ford.)
Megjelenési adatok
Kiadás helye
Budapest
Kiadó
Piarista Rend Magyar Tartománya
Megjelenés éve
2012
Sorozati cím
Piarista füzetek
Sorszám
18.
ISSN
1585-2210
ISBN
978-963-88543-6-0
Ismertető

Amióta meghallottad szíved mélyén az Úr hívó szavát, teljesen neki szentelted magad. Eljegyezted magad vele, hogy örökké az övé légy. Életed minden napján elfogadtad az imádság ajándékát, amely Jézus valódi képmásává formált mindazok számára, akik ismerhettek téged ezen a földön, de legfőképp az elhagyott gyermekek számára, akiket anyai szívvel szerettél.

Örömmel és bizalommal kérjük közbenjárásodat, hogy jobban megismerjük Jézust. 

Imádkozz piarista nővértársaidért, hogy egyre jobban kövessék szent életed példáját, hűségesen kövessék Krisztust, testvéri közösségben egymással.

Imádkozz a gyerekekért, a kislányokért és kisfiúkért, akiket annyira szerettél, s akik annyira szomjazzák a szeretetet, a betevő falatot és a lelki táplálékot, hogy bennünk olyan segítőkészségre és áldozatos szeretetre leljenek, amilyennel te vetted körül őket.

Imádkozz a Kalazanciusi Családhoz tartozó szerzetesekért és szerzetesnőkért, hogy egyre mélyebben elsajátítsák szent atyánk, Kalazanci Szent József karizmáját és lelkiségét.

Imádkozz a világi nevelőkért, hogy a tanító Jézusnak és a számtalan szentéletű nevelőnek a küldetését folytassák itt a földön.

Hadd részesedjünk a mennyei Atya gondviselésébe vetett bizalmadban, abban, ahogyan Krisztust szemlélted az Eucharisztiában, a Szentlélek adományainak befogadására nyitott készségedben, az Isten anyja, a boldogságos Szűz Mária iránti gyermeki tiszteletedben, a gyerekek és családjaik iránti áldozatos szeretetedben, és az evangéliumi erények gyakorlásában tanúsított buzgóságodban. 

Ma és mindenkor imádkozz értünk, Boldog Celestina anya! 

(Josep A. Miró piarista)

Főtéma