Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A cseh Károli-Biblia

 A Biblj Swatá… [1596] Kralicei Bibliaként ismert a szakirodalomban. A Kralicei Biblia a cseh kultúrára gyakorolt nyelvi, vallási, irodalmi hatása hasonló, mint a németeknél a Luther-Biblia, az angolok Jakab király Bibliája, vagy hazánkban a Károli Gáspár által készített fordítás.

2022. 09. 22. – 09:16

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-4-ig ( összes: 1 oldal: 4 db )
Keresési feltétel: Szerző: Körmöczi János
Rendezési szempont:
Könyv
Raktári jelzet:
B 59
Cím:
Beszédek, a' vallásról és jozanokosságról, mellyek felsőbb parantsolatbol készitettettek és a' ...unitária vallásbéli közönséges 'synati gyülekezet előtt a' t. küküllöi papi kerületbéli Kis-Sárosi nemes unitária szént ecclésia templomában az 1799-dik esztendőben Sz. Iván havának 30-dik és Sz. Jakab havának 1. napjain el-is mondattattak
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : Nyomtattatott Hochmeister Márton betűivel, 1800-ban [1800]
Terjedelem:
[16] fol. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Az emberiség meg-tanulásának oskolája egy halotti beszéd, mellyet ...Pákei Jó'sef urnak, az erdéllyi unitária eklé'siák' nagy érdemü generális notariussának, a' Kolo'svári Unitárium Kolégyiom' filosofiát tanitó professorának, és ordinarius rectorának, az erdéllyí császári k. könyv-visgáló hívatal tagjának, érdemlett utolsó tisztesség meg-adására, írt, és el-is mondott a' kolosvári unitárium templomban 1802-ben martius' 21-dik napján ...Körmötzi János...
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : nyomt. a' Ref. Kol. Betűivel, 1802-dik esztendőben [1802]
Terjedelem:
[30] p. 4o (23 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/II.
Példányok:
Könyv
Cím:
Beszédek a' vallásról és jozan okosságról, mellyek felsőbb parantsolatból készitettettek és a' ...unitária vallásbéli, közönség 'synati gyülekezet előtt a'...küküllői papi kerületbéli Kis-Sárosi ... unitária szent ecclésia templomában az 1799-dik esztendöben Sz. Iván havának 30-dik és Sz. Jakab havának 1. napjain el-is mondattattak, mostan pedig, ugy a' mint el-mondattattak, némely érdemes halgatók által ki-nyomtattattak
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : nyomtattatott' Hochmeister Márton betűivel, 1800-ban [1800]
Terjedelem:
[16] fol. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
A két beszéd önálló címlappal jelent meg, de a közös címlap, az őrszó és a kolláció miatt egy kiadvány.
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Nem minden aszszonyok valóságos embere, de a' valóságos embereknek-is, mint másoknak, utólsó házok a' koporsó : Két halotti tanitások, mellyek néha ...Ágh Klára… Barra Ferentz... özvegyének utolsó tisztesség-tételére készíttettek, és elmondattattak Kolo'sváron az Unitariusok' templomában 1800-ban Junius 22-dik napján
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : a' Ref. Kol. bet. nyomtattatott, 1800-dik esztenböden [!] [1800]
Terjedelem:
[46] p. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V.
Analitikák:
Példányok: