Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 2 oldal: 11 db )
Keresési feltétel: Szerző: Református kollégium nyomdája (1755-1899)
Rendezési szempont:
Könyv
Cím:
Méltóságos Hallerkői groff Haller Jó'sef úr ...tiszteletére: midőn a' n. Kolo's vármegyei fő ispányságnak kormánnyát 18-dik Januáriusban 1804-dik esztendőben által-venné; a' Királyi Lyceumban készült versek
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : nyomtattatott a' Ref. Kolégyom' betűivel, [1804]
Terjedelem:
8 p. 8o (17 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik non
Példányok:
Könyv
Cím:
A' bóldog királyné, egy halotti beszédben, Mária Ludovica Beatrix austriai császárnénak, és magyar királynénak, Elsö Ferentz koronás fejedelmünk' idvezültt párjának vég tiszteletére írta, és a' maros ujvári császári királyi só aknáknál lévő tekintetes tisztségnek, és közönségnek templomi gyülésiben el-mondotta köpetzi Nagy György...1816ban October 6dikán
Megjelenés:
Kolo'sváron [Kolozsvár] : Nyomt. a' Ref. Kol. betűivel, 1817dik esztend. [1817]
Terjedelem:
42 p. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Szinnyei: Nagy György
Petrik non
Példányok:
Könyv
Cím:
Az emberiség meg-tanulásának oskolája egy halotti beszéd, mellyet ...Pákei Jó'sef urnak, az erdéllyi unitária eklé'siák' nagy érdemü generális notariussának, a' Kolo'svári Unitárium Kolégyiom' filosofiát tanitó professorának, és ordinarius rectorának, az erdéllyí császári k. könyv-visgáló hívatal tagjának, érdemlett utolsó tisztesség meg-adására, írt, és el-is mondott a' kolosvári unitárium templomban 1802-ben martius' 21-dik napján ...Körmötzi János...
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : nyomt. a' Ref. Kol. Betűivel, 1802-dik esztendőben [1802]
Terjedelem:
[30] p. 4o (23 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/II.
Példányok:
Könyv
Cím:
Bölts szeretet avagy ...bethleni Bethlen Gergely... és ...losontzi Bánfi 'Su'sánna... szerentsés házassági egyben-kelések' alázatos megtisztelésére írott menyegzői versek : Válasz-úton 1792-dik esztendőben Martiusnak 12-dik napján Kolo'sváratt
Szerzők:
[Gy.]
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
[Kolozsvár] : nyomt. a' Reform. Coll. betüivel, 1792. esztend. [1792]
Terjedelem:
[12] fol. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/III.
Példányok:
Könyv
Cím:
Nem minden aszszonyok valóságos embere, de a' valóságos embereknek-is, mint másoknak, utólsó házok a' koporsó : Két halotti tanitások, mellyek néha ...Ágh Klára… Barra Ferentz... özvegyének utolsó tisztesség-tételére készíttettek, és elmondattattak Kolo'sváron az Unitariusok' templomában 1800-ban Junius 22-dik napján
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : a' Ref. Kol. bet. nyomtattatott, 1800-dik esztenböden [!] [1800]
Terjedelem:
[46] p. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/V.
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Meg-szóllitó beszéd, mellyet tartott ...Vinkler János úr, a' Kolo'svári Lyceumban haza törvényit tanító professor úr második esztendő-béli tanítványihoz a' törvény gyakorlásnak első alkalmatosságával : A'melly egyszersmind ...Teleki Páltól tanuló társainak bútsúztatását foglalja magában
Megjelenés:
Kolos'váratt [Kolozsvár] : nyomt. a' Reform. Coll. betüivel, 1795. esztend. [1795]
Terjedelem:
[6] p. orn. 4o (21 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/VII.
Példányok:
Könyv
Cím:
Ujj-esztendöi szent tanítás, mellyet, a' Kolo'svári Reform. Sz. Ekklé'siának belső templomában ki-beszéllett, az MDCCLXXX-dik esztendőnek első napján Tordai Sámuel, a' Kolo'svári Reform. Sz. Ekklé'siának egyik méltatlan Papja, mostan pedig azon Ekklé'siának egy buzgó tagjának N. és N. Debretzeni Kováts Sámuel uramnak kívánságára, ki-nyomtattatott
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : a' Reform. Kolleg. betüivel, 1780. esztend. [1780]
Terjedelem:
[22] p. 4o (21 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/III.
Példányok:
Könyv
Cím:
A' hamar el-húnyt ...Bánffi Gergely' koporsójánál ejtett könnyek, gyász énekekben, ...Szilágyi Ferencz által, October 2kán 1825
Megjelenés:
Kolo'sváron [Kolozsvár] : Nyomtattatott a' Ref. Kollégyom' betűivel, 1825
Terjedelem:
[2] fol. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Példányok:
Könyv
Cím:
Méltóságos királyi és fő kormányszéki b. t. tanácsos Wachsmann János urnak, Erdélyben a' n. szász nemzet' ispányjának ezen diszes méltóságban sz. k. Szeben várossában az MDCCCXXVIdik esztendőben Junius' XIX-kén lett bé iktatása' innepére
Szerzők:
Irta és ajánlja ...Szentkirályi Sigmond, fő kormányzséki cancellista Kolosvárt
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Terjedelem:
[8] p. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/III.
Példányok:
Könyv
Cím:
Ártatlan erköltsű, és szelid jó lelkű, néhai kedves élete párjának, Balia Rebekának, áldott emlékezetére
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
[Kolozsvár] : nyomt. a' Ref. Kolégyiom' Betűivel, [1802]
Terjedelem:
[7] fol. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/II.
Példányok: