Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Könyvajánlók

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 3 oldal: 23 db )
Keresési feltétel: Tárgyszó: kétnyelvű kiadás (latin-magyar)
Rendezési szempont:
Könyv
Raktári jelzet:
P 66
Cím:
De sui ipsius et multorum ignorantia = Önmagam és sokak tudatlanságáról : De ignorantia = A tudatlanságról
Szerzők:
Francesco Petrarca ; [ford. Lázár István Dávid ; ... az utószót írta Szörényi László]
Megjelenés:
Szeged : LAZI, cop. 2003
Terjedelem:
174, [2] p. 19 cm
Terjesztés:
ISBN 963-9416-42-8 kötött (papír) : 1400,- Ft
Nyelv:
latin, magyar
Példányok:
Könyv
Cím:
Trophaeum, devicta superstitione religioni erectum. Sive: Constantinus Augustus post recuperatam ope divina sanitatem, dirutis inanium deorum fanis, vero Deo augustale erigens : Dum alma, Regio-Principalis Claudiopolitana Societatis Jesu Academia, in ornatissimo Dd. magnatum ac patriae procerum conflexu, Academicam Ss. Trinitatis Basilicam publicae fidelium pietati primum reseraret, ac bene meritae de re literaria juventuti proemia largiretur: ab ... juventute Academica, in scenam datus. Claudiopoli, Anno 1724. mense Septembris die X.
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : [s.n.], [1724]
Terjedelem:
[14] p. 20 cm (4o)
Megjegyzés:
Előadás: Kolozsvár, jezsuita gimnázium, 1724. szeptember 10.
Nyelv:
latin, magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik VII. 537.
Staud I. non
Példányok:
Könyv
Cím:
Connubium honoris, seu Matthias Corvinus e captivo Bohemiae regis gener[alis] = Hunyadi Matyas a' tsehek királlyának veje : Nomini ... Georgii Banfi, de Losoncz ... dum privigno ... Stephani Haller, L. B. de Hallerkő. ... Adamo Szekely, de Boros-Jenő, filiam suam ... Annam Banfi, solemni taeda jungeret, ab ... juventute Romano-Catholicae Academiae Claudiopolitanae in applausum exhibitus. Claudiopoli, anno 1702. die 8. Julii
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : [s.n.], [1702]
Terjedelem:
[10] p. 20 cm (4o)
Megjegyzés:
Előadás: Kolozsvár, jezsuita gimnázium, 1702. július 8. (Székely Ádám és Bánffy Anna menyegzőjén ) - Az iskoladráma szerzője Kereskenyi Gábor SJ (1674-1714 ) lehetett, aki 1702-ban az kolozsvári jezsuita rezidencia retorika és poétika professzora volt (Lukács: Catalogi VI 156, Lukács: Catalogus II 709-710 ). A darab előadói között szerepel Mikes Kelemen, ő játszotta Podjebrád Katalint az előadásban. - A nyomdadíszek tanúsága szerint a kolozsvári unitárius nyomdakészletét használhatták a kiadáshoz (Hung. Typ. XVII/2. 1021., 1025. ), de lehet, hogy ekkoriban ez már a katolikusok kezén volt
Nyelv:
latin, magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Staud, I. p. 248.
Denderle József: Catharina, regis Bohemiae filia - Clemens Mikes. Utunk (Románia Szocialista Köztársaság Írószövetségének lapja) 1971 (XXVI. év.) 16. sz. 7. o.
Knapp Éva: Azoos történelmi tárgyú iskoladrámák a német és magyar jezsuita színpadon... In: Eruditio, virtus és constatnia... Szerk. Imre Mihály. Debrecen, 2011. 292-301.
Jezsuita iskoladrámák (Ismeretlen szerzők). Szerk. Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1995 (Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. sz., 4/2). 953-960.
dedikáció (kinek): Bánffy Györgynek (Erdély gubernátora)
dedikáció (kinek): Haller István (tordai főispán)
dedikáció (kinek): Székely Ádám, borosjenői
példány irodalma: Petrik non
Csatolmányok:
Példányok:
Könyv
Cím:
Deus Eucharisticus in ara ignoto Deo olim per Sidrach, Misach, & Abdenago regi Nabuchodonosor, magistratibus, & populis ejus manifestatus ... dum feriis Theophoriae sacris, per urbem ad domum parochialum solenni pompa inferretur, actione salutatus, ab ... juventute Academica Claudiopolitana
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : ex officina Nicolai Kis de M. Tótfalu, [1700]
Terjedelem:
[12] p. orn., init. 4o (19 cm)
Megjegyzés:
Előadás: jezsuita gimnázium (Kolozsvár ), 1700. - Az iskoladráma feltételezhető szerzője Czepelényi [Cseplény, Czepelenyi] Ferenc SJ (1676-1737 ), aki a kolozsvári jezsuita misszió retorika és poétika tanára volt 1700-ban (Lukács: Catalogi VI. p. 53., Lukács: Catalogus... I. p. 197. ) – A kiadás éve a címlap kronogramjábóll. - A színlap tartalmazza a Nomina actorum részt is.
Nyelv:
latin, magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: RMK II 1994b
Holl Béla: Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok. In: Magyar Könyvszemle 1966. 173. p.
Staud, I. p. 246-247.
kolláció: A4 B2
Csatolmányok:
Példányok:
Könyv
Cím:
Amor sine amore ad libram Justitiae appensus, sive Jonathas peccans, a Saule ad mortem damnatus, communi affectu populi liberatus: I. Reg. 14. : Sub schemata Christus patiens amore generis humani ad mortem damnati, oblationem offerens adumbratus, et ab ... academiae Claudiopolitanae Romano-Catholicae juventute exhibitus. Anno Domini M.DCC. ipso die patientis Christi. Sumptibus ... Stephani Apor, de Al-Torja ...
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : ex officina Nicolai Kis de M. Tótfalu, [1700]
Terjedelem:
[8] p. 20 cm (4o)
Megjegyzés:
Előadás: Kolozsvár, jezsuita gimnázium, 1700. - Az iskoladráma szerzője Csepelényi Ferenc SJ (1676-1737 ) lehetett, aki 1700-ban az kolozsvári jezsuita misszióban a retorika és poétika tanára volt (Lukács: Catalogi VI 52, Lukács: Catalogus I 196 ).
Nyelv:
latin, magyar
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Apor István (Erdély kincstartója)
példány irodalma: RMK I 1533a
Csatolmányok:
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
T 24
Cím:
Aquinói Szent Tamás szemelvényekben magyarul és latinul
Szerzők:
vál., bev., ford., magy. Schütz Antal
Kiadásjelzés:
3. kiad.
Megjelenés:
Budapest : Szt. István Társ., 1943
Terjedelem:
VIII, 479 p. 20 cm
Terjesztés:
kötött (fv.)
Nyelv:
magyar, latin
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
T 24
Cím:
Aquinói Szent Tamás szemelvényekben magyarul és latinul
Szerzők:
vál., bev., ford., magy. Schütz Antal
Kiadásjelzés:
2. kiad.
Megjelenés:
Budapest : Szt. István Társ., 1943
Terjedelem:
VIII, 479 p. 20 cm
Terjesztés:
kötött (fv.)
Nyelv:
magyar, latin
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
T 24
Cím:
Aquinói Szent Tamás szemelvényekben magyarul és latinul
Szerzők:
vál., bev., ford., magy. Schütz Antal
Megjelenés:
Budapest : Szt. István Társ., 1943
Terjedelem:
VIII, 479 p. 20 cm
Terjesztés:
kötött (fv.)
Nyelv:
magyar, latin
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
P 41
Cím:
Pásztori dal három ízben
Szerzők:
fordította Döme Károl
Megjelenés:
Pozsonyban [Pozsony] : Weber Simon Péter (Typ.), 1791
Terjedelem:
109 p. 18 cm
Terjesztés:
kötött (papír)
Megjegyzés:
Hivatkozás: Petrik 1712-1860/I.
Nyelv:
magyar, latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Szabó András (noviai püspök, később szombathelyi püspök)
Példányok:
Könyv
Cím:
Az egyházi törvénykönyv : a Codex iuris canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal
Szerzők:
szerk., ford. és a magyarázatot írta Erdő Péter
Kiadásjelzés:
3. bőv. kiad.
Megjelenés:
Budapest : Szt. István Társ., 1997
Terjedelem:
1248 p. 17 cm
Terjesztés:
ISBN 963-361-000-1 kötött (mb.) : 2000,- Ft
Nyelv:
magyar, latin
ETO:
348.1/.7(094),
Példányok: