Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 9 oldal: 88 db )
Keresési feltétel: Tárgyszó: piarista iskola (Kolozsvár)
Rendezési szempont:
Könyv
Raktári jelzet:
B 76
Cím:
Éneki szerzemény, melly musikához alkalmaztatva, az Erdélyi Nagy Fejedelemség' ország gyűlése tartásakor' a' méltóságos, tekéntetes, nemes karok és rendek tiszteletekre ki-adatott 1792. esztendőben Sz. Mihály hav.
Szerzők:
Szerzette Bolla Márton..., Musikához alkalmaztatta Schreier János.
Megjelenés:
Kolo'sváratt [Kolozsvár] : nyomtat. Hochmeister Márton... által, 1792
Terjedelem:
16 p. 8o (18 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: RMDE XVIII. 5/1. 313-322.
Példányok:
Cikk
Cím:
November 10-én Cservény Albin (1907-1973) piarista tanárra...
Folyóirat címe:
Kincses Kolozsvár Kalendáriuma
Számozás:
2023-2024. [évi] - 2023 (p. 201-202. .)
Tárgyi melléktétel:
Cikk
Cím:
A 440 éves jezsuita és piarista hagyományú kolozsvári Schola : Vincze Zoli bácsira emlékezve
Szerzők:
Váradi Éva-Andrea
Folyóirat címe:
Kincses Kolozsvár Kalendáriuma
Számozás:
2019-2020. [évi] - 2019 (p. 216-224. .)
Megjegyzés:
ISBN 978-973-26-1221-7
Könyv
Cím:
Quam auditoribus suis obtulerunt ...Ioann[es] Mikes de Zabola..., Ignativs ...Kornis de Göntz Ruszk, philosophiae in primum annum auditores..., dum positiones metaphysicas et ethicas in alma caesareo regio-principali vniversitate Clavdiopolitana, coram ...Georgio Banffi... directore regio, et tote facultate philosophica anno M. DCC. LXXVIII. mens. Sept. defenderent
Megjelenés:
[Claudiopoli] [Kolozsvár] : [typ. Kollmaniana], [1778]
Terjedelem:
[1+?] fol. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
Hozzákötve Schreier Norbert SchP: De sensu communi dissertatio logico-metaphysica. Viennae, 1778. című művéhez.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Bánffy György
példány irodalma: Petrik non
Példányok:
Könyv
Cím:
Quam auditoribus suis obtulerunt ...Sigism[undus] Mikes de Zabola..., Iosephvs ...Bornemisza de Kászon, philosophiae in primum annum auditores..., dum positiones metaphysicas et ethicas in alma caesareo regio-principali vniversitate Clavdiopolitana, coram ...Georgio Banffi... directore regio, et tote facultate philosophica anno M. DCC. LXXVIII. mens. Sept. defenderent.
Megjelenés:
[Claudiopoli] [Kolozsvár] : [typ. Kollmaniana], [1778]
Terjedelem:
[1+?] fol. 4o (21 cm)
Megjegyzés:
Hozzákötve Murányi Ignác SchP: Dissertatio de vi insita. Viennae, 1778. című művéhez.
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Bánffy György
példány irodalma: Petrik non
Példányok:
Könyv
Cím:
Gyászos versek, mellyekkel ...Battyáni Ignátz erdélyi püspöknek... 1798. esztendőben nov. 17. napján történt halálát, midön érette halotti ájtatosság tartatnék, a' kolosvári kegyes iskolabéli papság, és az ott tanúló nemes nevendék ifjuság siratta
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Kolosváratt [Kolozsvár] : nyomtattatott Hochmeister Márton betüivel, 1798
Terjedelem:
[15] p. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/III.
Példányok:
Könyv
Cím:
Kesergő versek, mellyekkel ...Jósika Antal, Kolo'svármegye fő-ispánnyának és a' kolo'svári királyi iskolák fő igazgatójának ő nagyságának 1803-dik esztendőben, jan. 16-dik napján történt halálát a' kolo'svári tanuló n. iffiuság sirattya
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
[Kolozsvár] : Hochmeister Márton betűivel, [1803]
Terjedelem:
11 [!8] p. 8o (19 cm)
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik non
Példányok:
Könyv
Cím:
Carmen ...Josepho Martonfi de Csik-Mind-Szent, ... magni principatus Transylvaniae regii gubernii consiliario actuali intimo, dum Dei et apostolicae sedis gratia eiusdem m[agnus] principatus Transylvaniae episcopus denominaretur a juventute scholastica Scholarum Piarum in perenne pietatis monumentum dicatum Claudiopoli 1799
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : typis Petri Barth..., [1799]
Terjedelem:
[5] fol. 8o (19 cm)
Nyelv:
latin
Kiegészítő adatok:
példány irodalma: Petrik 1712-1860/I.
Példányok:
Könyv
Cím:
Ode ...archiduci Austriae Maximiliano, dum anno 1809 die 14 Julii Claudiopoli natalem suum diem felix recoleret, oblata nomine juventutis Claudiopolitanae Scholarum Piarum
Szerzők:
[Cecinit Alexander Letavai e Scholis Piis]
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Claudiopoli [Kolozsvár] : Impress. typis Coll. Reformatorum, 1809
Terjedelem:
[7] p. 8o (19 cm)
Nyelv:
latin
Példányok:
Könyv
Cím:
A Kegyes Tanítórendiek vezetése alatt álló Kolozsvári Róm. Kath. Főgymnasium tudósítványa az 1870/71-iki tanévről
Szerzők:
közrebocsátotta Várady Móricz
Megjelenés:
[Kolozsvár] : [Piarista iskola], 1871
Terjedelem:
13, [11] p. 30 cm
Terjesztés:
kötött
Nyelv:
magyar
Példányok: