Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Keresés

új keresés megadása
megjelenítve: 1.oldal: 1-10-ig ( összes: 2 oldal: 17 db )
Keresési feltétel: Tárgyszó: barokk irodalom
Rendezési szempont:
Többkötetes könyv
Raktári jelzet:
P 70
Cím:
A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig
Szerzők:
Pintér Jenő
Megjelenés:
Budapest : Rényi Károly, 1909
Terjedelem:
2 db 24 cm
Terjesztés:
kötött (fv.) : ár nélkül
Nyelv:
magyar
Könyv
Raktári jelzet:
P 48
Cím:
Pázmány Péter remekei
Szerzők:
bev. és sajtó alá rend. Sík Sándor
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Budapest : Ardói Kvk., [1944]
Terjedelem:
351 p. ill. (1 t.) 21 cm
Terjesztés:
kötött (fv.) : ár nélkül
Sorozat:
Nyelv:
magyar, latin
Kiegészítő adatok:
arckép: Pázmány Péter SJ (1570-1637)
Példányok:
Könyv
Cím:
Második Mária : Mária Terézia a régi magyarországi kegyességben
Szerzők:
szerk. Maczák Ibolya
Terjedelem:
167 p. ill. 23 cm
Terjesztés:
ISBN 978-963-508-904-8 fűzött : ár nélkül
Sorozat:
Pázmány Irodalmi Műhely ; Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 19.
Megjegyzés:
A kötet a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferenciájának (Budapest, 2017. december 14-i ) előadásait tartalmazza
Nyelv:
magyar
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Makulátlan tükör : tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről
Szerzők:
szerk. Maczák Ibolya
Terjedelem:
158 p. ill. 23 cm
Terjesztés:
ISBN 9789635088089 fűzött
Megjegyzés:
A kötet a Barokk Irodalom és Lelkiségi Kutatócsoport konferenciájának (Budapest, 2014. december 4-i ) előadásait tartalmazza
Nyelv:
magyar
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon
Szerzők:
szerk. Báthory Orsolya és Kónya Franciska ; [rend., közread. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport]
Terjedelem:
433 p, ill. 23 cm
Terjesztés:
ISBN 978-963-508-815-7 fűzött : ár nélkül
Megjegyzés:
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A kötet a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 2015. április 16-18-án tartott Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig konferenciáján elhangzott előadások írott változatát tartalmazza
Nyelv:
magyar
Analitikák:
Példányok:
Könyv
Cím:
Theagenesröl, edgy görögh iffiúról, es Charicliárol, edgy szeretsen király leányáról való uj, és igen szép historia
Szerzők:
mellyet edgy Heliodorus névű régi authorbol rövid summában ki-vett, és magyar versekre rendelt edgy magyar poeta, az olvasóknak és eneklöknek rendes múlatságokra
Megjelenés:
[s.l.] [!Kassa] : [Bártfa város ny.], 1714 esztend. [1714]
Terjedelem:
[56] p. ill. 17 cm
Megjegyzés:
A fordító, a kiadás helyének, nyomdának a megállapítása: Nyerges Judit (szerk. ): Gyöngyösi István : Bibliográfia. Budapest, 2006. alapján
Nyelv:
magyar
Példányok:
Könyv
Cím:
Uj életre hozatott Chariclia, Avagy A' Chariclia ritka példájú, az olvasásra kedvet adó historiájának némelly régi versek rongyábúl, és azoknak sok fogyatkozásibúl ujabb, és jobb rendben vétele
Szerzők:
A' mellyet a' verseket örömest olvasó némelly jó urai kévánságára, és kedvéért beteges állapattáan nem kis munkával vitt végben Gyöngyösi Istvan
Megjelenés:
Lötsén [Lőcse] : Nyomtattatott Brever Samuel özvegye betüivel, 1700 esztendöben [1700]
Terjedelem:
[42], 440 p. ill. 17 cm
Megjegyzés:
RMK I 1564
Nyelv:
magyar
Kiegészítő adatok:
dedikáció (kinek): Andrássy Péter (Gömör vármegye főispánja)
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
H 87
Cím:
A reneszánsz és a barokk kora, 1550-1750
Szerzők:
írta Horváth Iván, Kőszeghy Péter
Megjelenés:
[Budapest] : PIM, 1986 [!1988]
Terjedelem:
83 p., XVI t. ill., részben színes 23 cm
Terjesztés:
ISBN 963-7411-78-X fűzött : 40,- Ft
Sorozat:
Nyelv:
magyar
ETO:
894.511(091)"1550/1750", 930.85(439)"1550/1750",
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
I 67
Cím:
Veresmarti Mihály XVII. századi magyar író élete és munkái : Korrajz a hitújítás idejéből
Szerzők:
írta Ipolyi Arnold
Tárgyi melléktétel:
Megjelenés:
Budapest : Szt. István Társ., 1875
Terjedelem:
XXXII, 502 p. 23 cm
Terjesztés:
kötött (v.)
Megjegyzés:
K1
Nyelv:
magyar
Példányok:
Könyv
Raktári jelzet:
B 68
Cím:
Eszmék, művek, hagyományok : Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról
Szerzők:
Bitskey István
Megjelenés:
Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996
Terjedelem:
340 p. 21 cm
Terjesztés:
ISBN 963-472-112-5 fűzött : 480,- Ft
Sorozat:
Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 7.
Megjegyzés:
Bibliogr. a jegyzetekben
Nyelv:
magyar
ETO:
894.511(091)"14/17",
Példányok: