Emlény

Cím adatok
Emlény : karácsoni, új esztendei és névnapi ajándék
Megjelenés
Pest : Heckenast, 1837-1844
Fizikai jellemzők
17 cm
Gyakoriság

Évenként

Számozás

1837-1844

Példányaink

1837-1840
1843

Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
F12