Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A cseh Károli-Biblia

 A Biblj Swatá… [1596] Kralicei Bibliaként ismert a szakirodalomban. A Kralicei Biblia a cseh kultúrára gyakorolt nyelvi, vallási, irodalmi hatása hasonló, mint a németeknél a Luther-Biblia, az angolok Jakab király Bibliája, vagy hazánkban a Károli Gáspár által készített fordítás.

2022. 09. 22. – 09:16

Könyvajánlók

Magyar Könyvszemle

Cím adatok
Magyar könyvszemle
Megjelenés
Budapest : MTA Kvk. Hivatala, 1876-
Fizikai jellemzők
23 cm
Aktuálisan előfizeti a könyvtár
Gyakoriság

Negyedévenként (1888-)
Kéthavonként (-1888)

Megjegyzések

Aktuális alcím: a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár könyv- és sajtótörténeti folyóirata
Közreadó: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára (-1902), Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtár (1903-1912), Magyar Nemzeti Múzeum OSZK (1912-1947), Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (1937-1944), MTA Könyvtártudományi Főbizottság (1955-1957), MTA Könyvtártudományi Bizottság (1958-1961), MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (1961-1993), MTA Irodalomtudományi Intézete (1994-2012), OSZK (2000-)
Közreadó: 129. évf. 1. sz. (2013)-tól: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet
Megváltozott megjelenési adatok: Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára (1884-1936), Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum OSZK (1937-1954), Budapest : Akadémiai K. (1955-1990), Budapest : Argumentum (1991-)
Szünetelt: Ú.f. 39.köt. 1/4.füz. (1932/1934)-3.f. 1.füz. (1937. jan./márc.) és 71.évf. 1/4.füz. (1947. jan./dec.)-5.f. 71.évf. 1/2.sz. (1955. jan./jún.) között
Különszám: Bulletin de la revue (1912-1931), A könyvtártudomány kérdései (1961)
Melléklet: A hazai hirlapirodalom ...-ben (1899-1910), A hazai idöszaki sajtó ...-ban (1911-1914), A hazai nyomdák ...-ban (1899-1914), Magyarországi könyvészet (1878-1891), A magyar hirlapirodalom ...-ben (1895-1897)
Évenként megjelenő francia és német nyelvű tartalmi kivonat (1912-1931)
1892-tól új évfolyamszámozást kezd, 1937-től füzetszámozást kezd, 1960-tól csak évfolyamszámozása van

Számozás

1.évf. 1.füz. (1876. jan./febr.)-16.évf. 3/4.füz. (1891. júl./decz.) Ú.f. 1.köt. 1.füz. (1892)-39.köt. 1/4.füz. (1932/1934) 3.f. 1.füz. (1937. jan./márc.)-68.évf. 2/4.füz. (1944. ápr./dec.) 4.f. 69.évf. 1/4.füz. (1945)-71.évf. 1/4.füz. (1947. jan./dec.) 5.f. 71[!].évf. 1/2.sz. (1955. jan./jún.)-75.évf. 4.sz. (1959) 76.évf. 1.sz. (1960)-

ISSN
0025-0171
Kapcsolatok

Elektr. hozzáférés: http://epa.oszk.hu/00000/00021 
                                 http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/1079

Példányaink

1876-1934 (Teljes)
1937-1945 (Teljes)
1955-2005 (Teljes)
122. évf. (2006) 2-3. sz.
130. évf. (2014) 1-4. sz. (Teljes)
131. évf. (2015) 1-4. sz. (Teljes)
132. évf. (2016) 1-4. sz. (Teljes)
133. évf. (2017) 1-4. sz. (Teljes)
134. évf. (2018) 1-4. sz. (Teljes)
135. évf. (2019) 1-4. sz. (Teljes)
136. évf. (2020) 1-4. sz. (Teljes)
137. évf. (2021) 1-4. sz. (Teljes)
138. évf. (2022) 1-4. sz. (Teljes)
139. évf. (2023) 1. sz.
 

Témacsoport
Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
PR50-51