Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, Az

Cím adatok
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület közlönye / fel.szerk. Névy László
Megjelenés
[Budapest] : [Országos Középiskolai Tanáregyesület], [1881]-1944
Fizikai jellemzők
Ill. ; 23 cm
Megjegyzések

Katalóguscédula alapján!

Állandó melléklet: Az Eggenberger-féle könyvkereskedés (1889-1892), Franklin-Társulat kiadásában megjelent Középiskolai tankönyvek jegyzéke (1888-1892), Hornyánszky Viktor bel- és külirodalmi könyvkereskedése (1890-1892) Középiskolai tankönyvek jegyzéke (1889/1990), Az Országos Középiskolai Tanáregyesület alapszabályai és ügyrendje (1881/1882, 1884/1885, 1887-1890, 1908/1909, 1929/1930, 1943/1944), Az Országos Középiskolai Tanáregyesület tagjainak névsora a ... egyesületi év végén (1885-1888, 1891/1898), Ráth Mór kiadásai, melyek "jutalomkönyvekre" különösen alkalmasak (1882/1883, 1888-1892), Révai testvérek, Budapesten (1891/1892)
Melléklet: Akadémiai könyvkereskedés, Magyar nyelvtan középiskolák számára (1884/1885), Emléklap Marczali Henrik úr részére (1882/1883), Az eperjesi kir. kath. főgymnasium új épületének alaprajzai (1890/1891), Irodalmi értesítő (1884/1885), Kivonat a magyarországi középiskolai nyugdíj-szövetkezetének alapszabály-tervezetéből (1882/1883), Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadóhivatalában megjelent: a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által engedélyezett gymnásiumi tankönyveknek osztályok szerint rendezett jegyzéke (1890/1891), Nagykárolyi gymnasium (1890/1891), Rudolf trónörökös szül. 1858. aug. 21-én - meghalt 1889. jan. 30.(1888/1889), Tagdíj-behajtás (1888/1889), Trefort Ágoston emlékezete (1888/1889)
Melléklet: Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat kiadásaiban megjelentek (1891/1892), Előfizetési felhívás az Egyetemes Közoktatásügyi Szemlére (1891/1892), "Az én újságom" képes heti gyermeklap (1891/1892), A győri közgyűlés előadásaihoz (1896/1897), Az ismeretközlés és a pergő film (1930/1931), Középiskolai érettségi vizsgálati szabályzat (1932/1933), Magyar irodalmi ritkaságok (1931/1932), Mathematik, Eine Auswahl grundlegender Werke (1935/1936), Meghalt Zirzen Janka első és legkiválóbb tanítványa (1937/1938), Az Országos Középiskolai Tanáregyesület jubiláris (XXV.) nagygyűlésének programja (1890/1891), Szavazó-lap az országos Középiskolai Tanáregyesület tisztségeire, az 1905-1908. évi cyclisra (1904/1905), A Tekintetes Igazgató és tanár urak szives figyelmébe, új tantervek (1898/1899)

Számozás

16.[!15.] évf. 1. sz. (1881/82. okt. 1.)-78. évf. 4. sz. (1944. dec.)

Kapcsolatok

Előzménye - amit folytatott: Az Országos Középtanodai Tanáregylet közlönye / fel.szerk. Szamosi János. 
Tárgymutatója: Tárgymutató a Budapesti Tanáregylet közlönye egyetlen és az Országos Középisk. Tanáregyesület közlönye I-XX. évfolyamához / összeáll. Szerelemhegyi Tivadar. (Lelőhely: F1095)

Példányaink

15. évf. (1881/1882) - 53. évf. (1920)
54. évf. (1921) 1-8. sz.
55. évf. (1922) 1-8. sz.
56. évf. (1923) 1-6. sz.
57. évf. (1924) 1-8. sz.
58. évf. (1925) 1-10. sz.
59. évf. (1926) - 64. évf. (1931) 
65. évf. (1932) 1-8., 10. sz.
66. évf. (1933) - 70. évf. (1937)
71. évf. (1938) 1-6., 8-10. sz.
72. évf. (1939) 1-10. sz.
74. évf. (1941) - 75. évf. (1942)
76. évf. (1943) 1-3., 11-12. sz.
77. évf. (1944) 2-4., 6-12. sz.
78. évf. (1944/1945) 1-3. sz.

Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
F569