Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Könyvajánlók

Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, Az

Cím adatok
Az Országos Középtanodai Tanáregylet közlönye / fel.szerk. Szamosi János
Megjelenés
Pest : [Országos Középtanodai Tanáregylet], 1868-[1881]
Fizikai jellemzők
Ill. ; 23 cm
Megjegyzések

Katalóguscédula alapján!

Állandó melléklet: Középtanodai rendeletek tára (1870-1876), Az Országos Középtanodai Tanáregylet tagjainak névsora (1870-1874)
Melléklet: Észrevételek Weber Rudolf úr bírálatára. Válasz Besenyő F. úrnak, Tankó János Magyarország történetéről írt és a "Magyar Tanügy" ez évi füzetében megjelent bírálatára. (1875/1876), Függelék (1873), Melléklet a 6672 sz. rendelethez (1874/1875), Melléklet a "Tanári Közlöny" 8-dik számához (1871), Melléklet az 1. és 4.füz.-hez (1873), Az Országos Középtanodai Tanáregylet emlékirata (1871), Országos Középtanodai Tanáregylet közgyűlésének tervrajza (1873/1874), Az Országos Középtanodai Tanáregylet ügyrendje (1871), Rezgési görbék (1870), Távlatgép (1869), A tervezett líceum ("C" táblázat); Hagenbach-féle készülék Kepler törvényeinek bebizonyítására (1869), Ujabban beérkezett vasuti engedmények (1874/1875), A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium által a gymnasiumok számára kidolgozott új szervezet (1874/1875)
Melléklet: Észrevételek a "Magyar Tanügy"-nek az "Ellenzéki szellem az iskolában" című röpirat fölött írt bírálatára (1876/1877), Iskolai tábla (1876/1877), Lampel Róbert (Wodianer F.) könyvkiadása Budapesten (1879/1880), Nyílt-tér (1876/1877), Az Országos Középtanodai Tanár-Egylet Központi választmányának javaslata a középiskolai igazgatók és tanárok hivatalbeli kötelességeinek jogi és fegyelmi ügyeinek rendezésére (1879/1880), Törvényjavaslat a gymnásiumi és reáliskolai oktatásról (1879/1880), Válasz dr. Wohlrab Flóris úrnak (1877/1878) A Vallás- és Közoktatási m.kir. nagyméltóságú Miniszteérium rendeletéből az Orsz. Középtanodai Tanáregylet által összehívott és az első orsz. rajzkiállítással egyidejüleg Budapesten 1875. aug. 4. és 5. napján megtartott szabadkézi rajz és ábrázoló mértani tanárok enquete-jének javaslatai a rajztanítás ügyében (1875/1876)

Számozás

1. évf. [1. sz.] (1868. [jan.])-15.[!14.] évf. 20. sz. (1880/1881)

Kapcsolatok

Előzménye - amit folytatott: A Budapesti Tanári Egylet közlönye / fel.szerk. V. Horváth Zsigmond. 
Folytatása - ami folytatja: Az Országos Középiskolai Tanáregyesület közlönye / fel.szerk. Névy László.
Tárgymutatója: Tárgymutató a Budapesti Tanáregylet közlönye egyetlen és az Országos Középisk. Tanáregyesület közlönye I-XX. évfolyamához / összeáll. Szerelemhegyi Tivadar. (Lelőhely: F1095)

Példányaink

2. évf. (1869)
3. évf. (1870) 1-10. sz.
4. évf. (1871) 2-4., 6-10. sz.
5. évf. (1872) 1-10. sz.
6. évf. (1873) - 14. évf. (1880/1881)

Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
F569