Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

1848. március 15-e a korabeli sajtó tükrében

Az 1848. márciusi események egyik sarkpontja a Landerer és Heckenast nyomdában a Nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatása. A reformkor elejétől kezdve megfigyelhető a folyamat, hogy az egyes politikai irányzatok saját folyóiratot szereztek meg maguknak, hogy így juttassák el minél szélesebb közvélemény felé nézeteiket. Jellemző adat, hogy míg 1847-ben 65 lap jelent meg, 1848–1849-ben e szám 152-re emelkedett. Az alábbiakban a két legjelentősebb lap, a Pesti Hírlap és a Budapesti Híradó március 15-i híreit eseményeit gyűjtöttük össze.

A Pesti Hírlap (szerk. Csengery Antal) volt hagyományosan a liberális elvek szószólója, 1848/1849 folyamán a centrum felé tolódott, többször jelentek meg radikálisok elleni állásfoglalások. A kormányhoz közel állt, rendeletek, hivatalos közleményeket gyakran jelentettek meg benne.  A március 16-i számban a Fővárosi újdonságok cím alatt beszámoltak az eseményekről: „Márt. 15-én reggeli edfél órakor az ifjuság az egyetem’ három szakjabeli kortársaival egyesült, kikhez még sámos, minden koru’ s rangu férfiak is csatlakoztak, ’s Landerer’ és Heckenast’ nyomdája előtt megállván, követelték a’ petitió 12 pontjának, ugy Petőfi Sándor’ egyik költeményének rögtöni kinyomtatását.” A március 17-i számban közölték a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Március 17-től, a sajtószabadság napjától új sorszámozást is kezdett, májustól napilapként jelent meg.

A Budapesti Híradó (szerk. Vida Károly) konzervatív lapok közé tartozott, védte a monarchizmust, bírálta a kormányt és a radikálisokat, a szeptemberi fordulat után pedig nyíltan szembeszállt a szabadságharccal, ezért a Honvédelmi bizottmány betiltotta.

 

Esemény ideje
Kincseinkből
Ki
2024. 03. 13. – 16:23