Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Könyvajánlók

Könyvérdekességek

David Chytraeus: Chronologia historiae, Rostock, 1573.


Nyitra, Szlovák piarista rendtartomány könyvgyűjteménye (a Matica Slovenskától visszakapott könyvek között). Vö. Tlače 16. storočia v piaristických knižniciach / Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Ordinis Scholarum Piarum asservantur, ed. Helena SaktorovᖠKlára Komorová –Emília Petrenková, Martin, 1997 (Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachováných na území Slovenska / Catalogus operum impressorum seculi XVI, quae in Slovacia asservantur, Tomus II).

 A könyvet a címlapon olvasható bejegyzés szerint 1647-ben a podolini piarista rendház vásárolta meg saját pénzén Késmárkon. A piaristák a rostocki evangélikus professzor könyvét tanári segédkönyvként használhatták. A kor egyik kiváló és a piaristák által nagyra becsült pedagógusa, a Milánóban élő Kaspar Schoppe ugyanis 1636-ban megjelent módszertani kézikönyvében a történelemtanításhoz nem tartotta elegendőnek a klasszikus auktorok olvasását, hanem szükségesnek vélte az események kronológiájának és a földrajznak a megismertetését is. Valószínűleg ezért nem késlekedtek a podolin piaristák sem, hogy Chytraeus kronológiáját könyvtáruk első könyvei között szerezzék be. A kötet ma a nyitrai piarista rendházban található.

Irodalom: Holl Béla, Adatok David Chytraeus magyarországi vontakozásairól, in Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Acta Universitatis Szegediensis), 18(1981), 55-63 (kny. mint Irodalomtörténeti dolgozatok, 141). Uő, A podolini piaristák első könyvvásárlásai 1646–1658, in Piaristák Magyarországon 1642-1992, szerk. Uő, Bp., 1992, 58-89. 

Christian von Clausberg: Demonstrative Rechenkunst, Leipzig, 1762.

Budapest, Piarista Központi Könyvtár (a kötet jelenleg lappang).


Ebből a matematikai műből, amelyet amelyet a szenci Collegium Oeconomicumban tankönyvként használtak, az 1776-os tűzvész után 32 példány maradt meg. Az itt bemutatott példányt Sánta József és Pongrácz Ignác konviktorok használták, majd – már Tatán – Banóczy Sándor. A tatai piarista rendház könyvtárából került mai őrzőhelyére, Budapestre, a Piarista Központi Könyvtárba.

Irodalom: Hegyi Ferenc, A szenci piarista Collegium Oeconomicum könyvtára, in Magyar Könyvszemle, 1978, 167-176.