Kőszeg. Piarista gimnázium

Az 1773-ban megszüntetett jezsuita kollégiumot Nicky Kristóf győri főigazgató a bencések és a pálosok elutasító válaszai után a piaristákra bízta az 1777. október 9-én kelt szerződéssel. Szomi Lajos piarista házfőnököt 1777. október 20-án iktatta be a főigazgató, és nyomban megkezdte a tanítást az öttagú piarista testület. Az iskola 6 osztályos gimnáziumot működtetett 1815-ig. I. Ferenc király ugyanis 1802-ben a vis - szaállított pannonhalmi bencés rendnek szánta a piaristák által vezetett iskolát. Minthogy azonban a bencések csak 13 év múlva tudták átvenni az intézményt (hirtelen 10 iskolát kaptak a királytól a „docete” küldetéssel), a piaristák csak 1815-ben adták át a bencés Zelinka Imre igazgatónak az iskolát és a rendházat. A távozó piaristák Kőszeg helyett Léván nyitottak új iskolát.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 55.)

Intézmények működése az évszámok tükrében:

  • Domus: 1776-1815
  • Iskola:
    • gramm. (1–4. gimn., 5–8. évf.): 1776-1815
    • human. (5-6. gimn., 9-10. évf.): 1776-1815

Külső hivatkozások:

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában (link a Központi Könyvtár katalógusára)

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában

(a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

  • 1808. II. szemeszter

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok: