Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Biblia Parisiensis (XIII. század közepe)

Könyvtárunk egyik féltett kincse, legrégibb kéziratos kódexünk az ún Biblia Parisiensis. A kötet a XIII. század közepén készült párizsi kódexmásoló műhelyben. Íróanyaga nagyon finom vékony pergamen (velum). A szöveget ún. littera parisiensis írással valószínűleg egy személy írta. A kódex elején megcsonkult, a hiányzó két levelet (Szt. Jeromos bevezetése a Vulgata szövegéhez) a 19. század elején, az újra kötéssel egy időben pótolták, és littera parisisensist utánzó írással kiegészítették.

2023. 01. 14. – 22:09

Könyvajánlók

Nagykanizsa. Piarista gimnázium

Gróf Batthyány Lajos nádor, Nagykanizsa földesura Somogy és Zala műveletlenségén úgy kívánt segíteni, hogy végrendeletileg piarista kollégiumot alapított Nagykanizsán. Alapít­ványát Mária Terézia 1765-ben jóváhagyta, de amikor a háromtagú piarista tanári kar megérkezett a városba, csak egy katonai lakást  és kaszárnyaépületet biztosítottak számukra, vala­mint az épülőfélben lévő Nepomuki Szent János-templomot. Ugyan már 1765-ben megkezdődött a tanítás, de az iskola anyagi forrásai sokáig szűkösek maradtak. 1867-ig kisgimnáziumként működött, majd 1871-re nyolcosztályos iskolává fejlődött Batthyány  Fülöp herceg, és a zalavári apátsági javak birtokosa, a göttweigi apát támogatásával, valamint a városi bizottság  segítségével. Az első érettségit 1872-ben tar­tották. Az iskola épülete eközben erősen elavult. A rend és a város sokáig tárgyalt új gimnáziumi épület emeléséről, majd 1904-ben a  rendházat és a gimnáziumot „ideiglenesen” a Sugár úti volt honvédlaktanyában szállásolták el. Ez az épület 20 esztendeig adott otthont az iskolának és rendháznak. Végül 1923-ban a rendház és a gimnázium beköltözött a Sugár úti épülettel szomszédos, 19. század végén épült kétszintes Frigyes laktanyába, amelyet iskolának, rendháznak és konviktusnak alakítottak át. A piarista konviktus 50 tanulót tudott fogadni, és 1948-ban a 400 fős gimnáziummal együtt államosították. 1935-ben épült a jelenlegi piarista templom a Sugár út és a Királyi Pál utca sarkán az 1934-ben szentté avatott Pirotti Pompilius piarista tiszteletére. 1948-ban önálló plébániatemplommá lett, és a Szent Imre nevet kapta. Jelenleg a Kaposvári egyházmegye tulajdona. A rendszerváltás után, 1992-től a visszaköltözött piaristák először általános iskolát, később a megkapott épületek arányában 12 évfolyamos iskolát nyitottak konviktussal. 2006-ban az önkormányzat által használt utolsó épületszárny is a piaristáké lett. Büszkeségük a sok jeles tanítvány közül: Deák Ferenc, a haza bölcse, Lékai László bíboros, Előd István piarista teológus, Farkas Ferenc zeneszerző.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 57-58.)

Intézmények működése az évszámok tükrében

 • Residentia: 1765-1826, 1996-2003
 • Domus: 1826-1950, 2003-
 • Plébánia: 1948-1950
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1992-
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1765-1849, 1850-1948, 1996-
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.):1765-1849, 1867-1948, 2000-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1870-1948, 2001-
  • Konviktus / diákotthon: 1928-1948, 2001-

Külső hivatkozások

Digitalizált intézménytörténeti írások

Az intézményre vonatkozó dokumentumok a Központi Könyvtár állományában

 (link a Központi Könyvtár katalógusára)

Diáknévsorok a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában

Iskolai értesítők könyvtárunk állományában

(a linkekre kattintva letöltheti az értesítő digitális változatát)

Elemi iskola

 • 1866. II. szemeszter
 • 1868. II. szemeszter

Gimnázium

 • 1818. II. szemeszter
 • 1823. II. szemeszter
 • 1833. II. szemeszter
 • 1834. II. szemeszter
 • 1835. II. szemeszter
 • 1836. II. szemeszter
 • 1839. II. szemeszter
 • 1841. II. szemeszter
 • 1842. II. szemeszter
 • 1843. II. szemeszter
 • 1845. II. szemeszter
 • 1846. II. szemeszter (Megjelent a Zalai Krónikában 1915 után)
 • 1864. II. szemeszter
 • 1865. II. szemeszter
 • 1866
 • 1867
 • 1868
 • 1869
 • 1870
 • 1871
 • 1872
 • 1873
 • 1874-től folyamatosan 1945-ig

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:

 • 1820. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár. (Ért. 1328)
 • 1822. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár. (Kisnyt.)
 • 1824. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1825. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1826. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1827. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1828.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1829. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1830. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyt.)
 • 1832. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1837. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1838.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1840.: II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1844.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1846.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1847.: Pannonhalma. Főapátsági Könyvtár