Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Epiphania ünnepe Lucantonio Giunti 1521-es kiadású domonkos misekönyvében

„Íme, megjött a Fejedelem, az Úr: királyság, hatalom és uralkodás ékesítik őt. Isten! Add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának.” (Vízkereszt ünnepi miséjének introitusa)

A Vízkereszt ünnepéhez tartozó képen a királyok/bölcsek hódolatát láthatjuk az anyja karjában fekvő újszülött Messiás előtt. Vízkereszt nyolc napos ünnepén, és a azt követő hat vasárnapon Krisztus mint Király jelenik meg: a Teremtés Ura jelenik meg a világban, a királyok a Messiás-király előtt hódolnak, a Jordánban való megkeresztelkedésekor pedig az Atya tesz tanúságot róla, mint Fiáról.

A fametszetekkel gazdagon díszített misekönyv a domonkos rend számára készült 1521-ben, Velencében. A jelentősebb ünnepek külön metszetes kezdőlapokat kaptak az ünnepet illusztráló központi képpel, amit vonatkozó ó- és újszövetségi idézetek képes ábrázolásai vesznek körül.

A Vízkereszt ünnepét megelőző fametszeten a hódoló királyok és az anyja ölében fekvő gyermek Jézus mellett megjelenik nevelőapja Szent József. A háttérben a hegy fölött a királyokat vezető csillagot láthatjuk. A hegy bal oldalán pedig feltűnik a királyok kísérete az ünnep olvasmányában, Izajás próféta könyvében is említett útitársak, „Mádián és Efa dromedárjai”.

Az oldalpár másik oldalán a liturgikus szövegeket kezdő Introitus (Officium) kezdő E iniciáléjában szintén a királyok imádásának szép reneszánsz ábrázolását láthatjuk, de az oldal keretében megjelenik Jézus megkeresztelésének jelenete is.

A domonkos misekönyv szerkesztője Alberto Castellano (1450-1523?) tudós olasz domonkos szerzetes, a velencei Szent János kolostor lakója. Velencei működése idején ő tette az egyik első kísérletet a latin Biblia, a Vulgata szövegének kritikai felülvizsgálatára. 1519-es Bibliakiadása, csakúgy mint a jelen misekönyv is a nagy hírű Giunta család velencei kiadójánál és nyomdájánál jelent meg. A Giunta család velencei intézményét a firenzei származású Lucantonio Giunta (1457-1538) alapította1489-ben. Először kiadóként tevékenykedett, de kb. 1500-tól saját nyomdát is indított. Fő profilja elsősorban liturgikus könyvek, szerkönyvek nyomtatása és kiadása volt, melyeket a Giunta család egész Európát behálózó érdekeltségein keresztül forgalmazott. Magyarországi terjesztésre szánt Missale Strigoniense nyomtatványát a Keym Urban budai könyvkereskedő megrendelésére készítette 1518-ban

A ritkaságnak számító 1521-es kiadású Missale praedicatorum kötet sajnos kissé hiányos példányát a Piarista Központi Könyvtár a váci piarista rendház állományából kapta. 16. századi vaknyomásos bőrkötésű kötet 18. századi tulajdonosa a kolozsvári jezsuita rendház volt. Ismeretlen 16. századi tulajdonosaitól származhat a kötet végén szereplő néhány neumás dallambejegyzés, Pater in manus tuas com[m]endo spiritu[m] meu[m] szöveggel.

2022. 01. 06. – 15:57