Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A felvilágosodás korának irodalma

Könyvtárunk nagy számban őrzi a felvilágosodás korának magyar irodalmi emlékeit. A piarista rend tagjai maguk is tagjai voltak ennek a szellemi irányzatnak, jelentős művekkel járultak hozzá a magyar irodalom kincsestárához.

Könyvtárunk állományában lévő eredeti művek:

Folyóiratok:

2023. 01. 15. – 07:35

Nyitra. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Intézmény rövid története

1698-ban a privigyei piaristák alamizsnagyűjtés céljából érkeztek a városba. Itt kerültek először kapcsolatba a magyarsággal, és kezdetben innen származtak nagyobb számban a magyarországi piaristák (37 rendtagból 15). 1701. január 29-én Mattyasovszky László püspök és királyi kancellár nagyobb alapítványt tett a piarista iskola, majd 1705-ben egy nemesi kollégium számára. Ez utóbbit II. József 1784-ben bezáratta. A nyitrai iskola gyorsan fejlődött, 1701-ben már 300 tanulója volt, 1707-re teljes gimnáziummá alakult, 1849-től 8 osztályos főgimnáziummá. 1850-ben bevezették a szlovák nyelvű tanítást a latin és a német mellett, 1859-től pedig fokozatosan magyar nyelven tanítanak és adminisztrálnak.

A rendi utánpótlást 1723-tól filozófiai kurzus szolgálja, 1862-től 1894-ig itt tanulják a teológiát a növendékek, míg ezután Kolozsvárott képezik őket.

1899-ben új épületbe költözik az iskola, és a „Szent László Király Gimnázium” nevet veszi fel. Az utolsó, az 1918/1919. tanévben 484 tanulót oktattak. A csehszlovák megszállás után 1919 májusában tartották az utolsó magyar nyelvű érettségit. 1919. szeptember 12-én az iskolát szlovák állami reálgimnáziumnak nyilvánították. A nyitrai rendház az 1930-ban alakult szlovák provinciához került az 1950-es feloszlatásig. Az 1990-es évek elején a szlovák piaristák visszakapták a rendház és az iskola épületét, és utóbbiban szlovák nyelvű gimnáziumot indítottak. Az iskola jeles tanítványai: Padányi Bíró Márton és Prohászka Ottokár püspökök, Rudnay Sándor bíboros hercegprímás, Samassa József bíboros egri érsek, Czuczor Gergely költő.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 58-59.)

Kronológia
 • Residentia: 1698-1703
 • Domus: 1703-1950, 1992-
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1698-????
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1707-1919, 1992-
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.): 1707-1919, 1992-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1850-1919
  • Konviktus / diákotthon: 1722-1784
Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • 1794.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1164)
 • 1797.: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár (Coll.II.93(1))
 • 1799.: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1471/1799)
 • 1800. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1471/1800)., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1164)
 • 1800. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyomtatványtár 1800), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1164)
 • 1803. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E1164)
 • 1804.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1805.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1805. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1471.)
 • 1806. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1807. II. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1808. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1808. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1812.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1813.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1814.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1816.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1818.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1819.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1821.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1825.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1826.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1828.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1830.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1832.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1833.: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár
 • 1834.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1835. II. szemeszter.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1837.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1838.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1839.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1840.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1843.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1845.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1847. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1849. II. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum