Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Az iskola értesítői

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvajánlók

Az Ige asztalánál

Az Ige asztalánál : Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról / Lukács László . — Budapest : Vigilia, 2009. — 456 p. ; 22 cm

Nyitra. Piarista gimnázium

Intézmény jelenlegi hivatalos neve
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Intézmény rövid története

1698-ban a privigyei piaristák alamizsnagyűjtés céljából érkeztek a városba. Itt kerültek először kapcsolatba a magyarsággal, és kezdetben innen származtak nagyobb számban a magyarországi piaristák (37 rendtagból 15). 1701. január 29-én Mattyasovszky László püspök és királyi kancellár nagyobb alapítványt tett a piarista iskola, majd 1705-ben egy nemesi kollégium számára. Ez utóbbit II. József 1784-ben bezáratta. A nyitrai iskola gyorsan fejlődött, 1701-ben már 300 tanulója volt, 1707-re teljes gimnáziummá alakult, 1849-től 8 osztályos főgimnáziummá. 1850-ben bevezették a szlovák nyelvű tanítást a latin és a német mellett, 1859-től pedig fokozatosan magyar nyelven tanítanak és adminisztrálnak.

A rendi utánpótlást 1723-tól filozófiai kurzus szolgálja, 1862-től 1894-ig itt tanulják a teológiát a növendékek, míg ezután Kolozsvárott képezik őket.

1899-ben új épületbe költözik az iskola, és a „Szent László Király Gimnázium” nevet veszi fel. Az utolsó, az 1918/1919. tanévben 484 tanulót oktattak. A csehszlovák megszállás után 1919 májusában tartották az utolsó magyar nyelvű érettségit. 1919. szeptember 12-én az iskolát szlovák állami reálgimnáziumnak nyilvánították. A nyitrai rendház az 1930-ban alakult szlovák provinciához került az 1950-es feloszlatásig. Az 1990-es évek elején a szlovák piaristák visszakapták a rendház és az iskola épületét, és utóbbiban szlovák nyelvű gimnáziumot indítottak. Az iskola jeles tanítványai: Padányi Bíró Márton és Prohászka Ottokár püspökök, Rudnay Sándor bíboros hercegprímás, Samassa József bíboros egri érsek, Czuczor Gergely költő.

(Borián Tibor - Koltai András - Legeza László: Piaristák. Mikes K., 2007. p. 58-59.)

Kronológia
 • Residentia: 1698-1703
 • Domus: 1703-1950, 1992-
 • Iskola:
  • Elemi/általános iskola (1-4. évf.): 1698-????
  • Gramm. / 1-4 gimnázium (5-8. évf.): 1707-1919, 1992-
  • Human. / 5-6. gimnázium (9-10. évf.): 1707-1919, 1992-
  • Filozófia / 7-8. gimnázium (11-12. évf.): 1850-1919
  • Konviktus / diákotthon: 1722-1784
Intézménytörténeti írások
Intézmény földrajzi helye

Más gyűjteményekben fellelhető további érdemsorok:
 • 1794.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1164)
 • 1797.: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár (Coll.II.93(1))
 • 1799.: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1471/1799)
 • 1800. I. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1471/1800)., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1164)
 • 1800. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Kisnyomtatványtár 1800), Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E 1164)
 • 1803. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (E1164)
 • 1804.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1805.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1805. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár (Ért. 1471.)
 • 1806. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1807. II. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1808. I. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1808. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1812.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1813.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1814.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1816.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1818.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1819.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1821.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1825.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1826.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1828.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1830.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár
 • 1832.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1833.: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár
 • 1834.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1835. II. szemeszter.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1837.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1838.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1839.: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1840.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1843.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1845.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
 • 1847. II. szemeszter: Országos Széchényi Könyvtár
 • 1849. II. szemeszter: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum