Váry Gellért életrajza a rendalapítóról

Váry Gellért piarista atya, a rend váci noviciátusának vezetőjeként, 1883-ban jelentette meg a rendalapító Kalazanci Szt. Józsefről írt "élet és jellemrajzát".